Visuomenės sveikatos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant inovatyvius mokymosi modelius

< Grįžti

Projekto pavadinimas: Visuomenės sveikatos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant inovatyvius mokymosi modelius

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Mokymasis visą gyvenimą

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas

Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-009

Projekto trukmė: 2012-12-18 / 2014-12-18

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Projekto partneris: Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija, Kauno rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, Visuomenės sveikatos biuras

Bendra projekto vertė: 150 860,46 Eur

Santrauka: Šiuo metu LR sveikatos apsaugos ministerija rengia valstybės deleguotų visuomenės sveikatos paslaugų, kurias įgyvendins savivaldybės (ypač per visuomenės sveikatos biurus), nomenklatūrą. Patvirtinus nomenklatūrą, iškils didelis poreikis tokių paslaugų teikimo metodikų rengimui bei biurų specialistų kvalifikacijos kėlimui. Dabartinėmis sąlygomis, visuomenės sveikatos specialistai, siekiantys tobulinti įgytą kvalifikaciją ar įgyti papildomų kompetencijų, daro tai fragmentiškai, o tokios iniciatyvos priklauso nuo inidividualios visuomenės sveikatos specialisto veiklos. Tai įvertinęs LSMU planuoja parengti visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo programą (288) val. apimčiai (8 modulių, kiekvienas po 36 valandas), pritaikant inovatyvius mokymosi modelius. Šios programos sukūrimas sudarytų sąlygas visuomenės sveikatos specialistams (absolventams, projekto partnerio darbuotojams) įgyti, tobulinti kvalifikaciją ir kompetencijas, padedančias įsitvirtinti ir išsilaikyti darbo rinkoje, o LSMU leistų didinti studijų žinomumą, tarptautiškumą bei prieinamumą, teikiant ne tik akademinėje plotmėje, bet ir darbdavių rinkoje konkurencingas mokymo paslaugas. Ateityje galima būtų galima patvirtinti ir vykdyti nuolatinę visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarką ir reikalavimus. Šiuo metu tokia tvarka galioja Lietuvoje dirbantiems gydytojams ir slaugytojams. Programos sukūrimas ir įgyvendinimas LSMU, didžiausioje Lietuvos sveikatos specialistų rengimo institucijoje, padės prisitaikyti prie didėjančių visuomenės lūkesčių ir reikalavimų sveikatos priežiūros sistemai.