2023 m. veiklą pradėjęs LSMU Zoonozių centras, plėtodamas koncepciją „Viena sveikata“, vienija universiteto mikrobiologus, virusologus, praktikuojančius gydytojus ir veterinarus, visuomenės sveikatos ir kitų sričių universiteto darbuotus, atliekančius mokslinius tyrimus zoonozinių ligų srityje.

Centro mokslininkai tyrinėja įvairių zoonozinių agentų (erkinio encefalito, hepatito E, SARS-CoV-2 virusų, Campylobacter, E. coli ir kt.) epidemiologinius, genominius ir klinikinius aspektus.

Misija

Sukurti sveikesnį pasaulį žmonėms, gyvūnams ir aplinkai.

Tikslai

  • Koordinuoti Universiteto padalinių mokslinius tyrimus zoonozių srityje.
  • Plėtoti atliekamų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą.
  • Vykdyti ekspertinę veiklą bei konsultavimą.
  • Rengti zoonozių kontrolės ir prevencijos rekomendacijas.
  • Skatinti bendradarbiavimą su šios srities nacionalinėmis bei tarptautinėmis institucijomis

Bendradarbiavimas

Centras aktyviai siekia bendradarbiavimo galimybių nacionaliniu ir tarptautiniu mastu su įvairiomis mokslo organizacijomis, valstybinėmis institucijomis, ne pelno siekiančiomis ir verslo organizacijomis.

Zoonozių centras
Doc. dr. Arnoldas Pautienius