Molekulinis diagnostinis testas neinvazinei storosios žarnos vėžio patikrai

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-MITA-K-702-09-0035

Projekto pavadinimas: Molekulinis diagnostinis testas neinvazinei storosios žarnos vėžio patikrai

Projekto vykdymo laikotarpis: 2020-12-01 – 2022-02-28

Bendra projekto vertė: 99 976,66 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Projekto partneriai: UAB „Sveikatos mokslų algoritmai“

 

Santrauka: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas vykdydami projekto veiklas planuoja vystyti unikalų produktą – tris inovatyvias hibridines simuliacines mokymo programas, skirtas nuotoliniam praktinių įgūdžių mokymui. Projekto metu bus vykdomos prototipo (bandomosios versijos) testavimas, bandomosios partijos gamyba (versijos galutinis išbandymas) ir  sukurto naujo produkto įvertinimas, eksperimentinės plėtros veiklos, kurių dėka bus sudarytos palankios sąlygos, kurios yra būtinos sėkmingam produktų komercializavimui.

Siekiami rodikliai: Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius – 1 įmonė; Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius – 1 įmonė; Įgyvendinti MTEP projektai –  1.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“.