Naujame Kauno universitetų jungtiniame studijų modulyje – unikalių sprendimų paieškos bendruomenių iššūkiams spręsti

2023-08-02
< Grįžti

Dabarties visuomenė – sudėtingų socialinių, ekonominių, aplinkosaugos, sveikatos iššūkių apsuptyje. Jiems išspręsti būtinas tarpdisciplininis požiūris ir visų suinteresuotų šalių įsitraukimas. Norėdami atliepti šiuos poreikius, o taip pat prisidėti išsprendžiant Kauno ir jo regiono iššūkius, Kauno universitetų atstovai sutelkė jėgas ir sukūrė tarpdisciplininį jungtinį studijų modulį, kurį studijuoti galės visų universitetų studentai.

Nuo 2024-ųjų pavasario vyksiančiame studijų modulyje „Rytojaus miestai: tarpdisciplininiai globalių iššūkių sprendimai“ (angl. Cities of Tomorrow: Interdisciplinary Approaches to Addressing Global Issues) bus ugdomos sisteminio inovacijų valdymo, įtraukiant ir darnios plėtros principus, kompetencijos. Studijų modulio metu bus ugdomos kūrybiško problemų sprendimo, kritinio mąstymo ir efektyvaus bendravimo kompetencijos.

Idėja kurti tokį studijų modelį kilo įgyvendinant išskirtinę KTU, Lietuvos sveikatos mokslų (LSMU), Lietuvos sporto (LSU) ir Vytauto Didžiojo (VDU) universitetų iniciatyvą „Akademinis Kaunas“.

„Akademinis Kaunas“ – tai unikalus, Lietuvoje analogų neturintis projektas, kuriuo siekiama suteikti studentams plačiausias galimybes studijuoti ir vystyti Kauno, kaip akademinio miesto, identitetą. 

Dirbs tarpdisciplininėse komandose

Naujas keturių Kauno universitetų įgyvendinamas 6 kreditų studijų modulis skirtas 2–4 kurso bakalauro ir vientisųjų studijų visų studijų programų visų studijų krypčių studentams.

Mokymosi procese bus taikoma kontaktinė ir nuotolinė mokymosi formos. Planuojama, kad kontaktiniai užsiėmimai jau kitų metų pavasario semestre vyks ne tik modulį įgyvendinančių universitetų erdvėse, bet ir įvairiose Kauno vietose, pavyzdžiui, parkuose, muziejuose.

Numatoma, kad studentai dirbs daugiadalykėse komandose su tarpuniversitetine dėstytojų grupe, kartu įtraukiant ir visas suinteresuotąsias puses. Mokymosi metu, sprendžiant Kauno bendruomenių iššūkius, studentai bus skatinami imtis lyderystės, komunikuoti su skirtingomis suinteresuotomis pusėmis įvairiose projektų įgyvendinimo etapuose. Planuojama, kad mokymasis vyks taikant inovatyvius didaktikos metodus ir multisensorinį mokymąsi viešose erdvėse.

Galimybė įgyti skirtingų asmeninių ir profesinių kompetencijų

„Tikimės, kad skirtingų universitetų ir studijų programų studentai gebės efektyviai veikti komandoje įvairiuose vaidmenyse, įskaitant lyderio, taikyti atsakingos inovacijų plėtros principus, sistemiškai vystyti tokias inovacijas ir jas diegti praktikoje, dalintis savo jau įgyta patirtimi.

Tai gera proga ne tik ugdytis, bet ir surasti bendraminčių, burti naujas kūrybines grupeles ateities projektams. Labai tikimės būti naudingi savo miesto ir rajono vystymui, sprendžiant realius ir aktualius klausimus“, – pastebėjo LSMU prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis.

Tarpuniversitetiniai moduliai sulaukė teigiamų vertinimų

KTU, LSMU, LSU ir VDU jau praėjusiais mokslo metais siūlė studentams studijuoti pirmosios ir antrosios pakopų tarpuniversitetinius rudens ir pavasario semestrų modulius kituose Kauno universitetuose. Tokia studijų forma leidžia besimokantiesiems laisvai rinktis dominančius dalykus kituose Kauno universitetuose, net jei tos disciplinos tiesiogiai nesusijusios su studijų programa.

Universitetai studentams siūlo įgyti aktualių kompetencijų: pavyzdžiui, kitų kalbų, komunikacijos, psichologijos, pilietinės visuomenės, inovacijų, sveikatos, fizinio aktyvumo, mitybos ir kitų. Naujos žinios padeda praplėsti jau turimas žinias, įgūdžius, suteikia papildomų karjeros perspektyvų.

Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) Kauno studentai 2023 m. pavasarį galėjo rinktis 5 pirmosios pakopos studijų modulius („Augalinių žaliavų potencialas sveikatai palankių maisto produktų gamyboje“, „Eksperimentinės psichologijos pagrindai“, „Kelionių medicina“, „Laboratoriniai ir egzotiniai gyvūnai“, „Pažinimo psichologijos pagrindai“) ir 2 antrosios pakopos studijų modulius („Nutraceutikai – veiklieji komponentai ir gamybos technologijos“, „Sveikatos stiprinimas ir politika“).

Pasak LSMU Studijų centro vadovės dr. Vilmos Žaltauskės, didžiausio kitų universitetų studentų susidomėjimo praėjusiais mokslo metais sulaukė „Pažinimo psichologijos pagrindai“ ir „Kelionių medicina“.

Didžioji dauguma studentų, praėjusiais mokslo metais dalyvavusių vykdytų modulių vertinimo apklausoje, išreiškė palankią nuomonę apie studijuotą modulį. Ypač teigiamai vertinta galimybė studijuoti su kitų universitetų studentais, susipažinti su kita mokymosi aplinka, studentams patiko įdomi ir aktuali studijų medžiaga, taikomi įvairesni studijų metodai, motyvuojantys dėstytojai.

Išklausiusiems tokį pasirenkamąjį studijų modulį studentų rezultatai gali būti įskaitomi universitetų studijų reglamentuose nustatyta tvarka. Šiemet registracija į studijų modulius, vykdomus 2023-2024 mokslo metais, jau pasibaigusi.

Planuojama, kad kita registracija į studijų modulius prasidės 2024 m. pavasario semestre. Ji, kaip ir ankstesniais kartais, vyks internetu. Paprastai registracija tęsiasi iki studentų vasaros atostogų pradžios.