Naujausiuose reitinguose – LSMU lyderystė vientisosiose sveikatos mokslų studijose

2023-12-08
< Grįžti

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) išlaiko itin aukštas pozicijas tarp šalies universitetų ir pirmauja vientisųjų studijų srityje. Tai paaiškėjo žurnalui „Reitingai“ pristačius 10-ąjį palyginamąjį universitetų studijų krypčių vertinimą. Įvertinus bakalaurų parengimą, LSMU pirmauja 6 studijų kryptyse iš 9, kuriose vykdo studijas, magistrų – 4 kryptyse iš 8, kuriose vykdo studijas.

Tvari LSMU lyderystė sveikatos mokslų studijų kryptyse ypač reikšminga, nes LSMU – specializuotas universitetas, kuriame studijos vyksta tik dalyje visų reitinguotų studijų krypčių, ir didžiosios dalies reitinge vertintų krypčių, kaip teisės, inžinerijos ar pan., studijos LSMU nevyksta.

Ryškiausia Universiteto lyderystė – vientisųjų studijų sveikatos mokslų krypčių grupėje: LSMU pirmauja Odontologijos, Farmacijos ir Veterinarinės medicinos kryptyse, o Medicinos kryptyje pirmąja vieta dalijasi drauge su Vilniaus universitetu (VU).

Studijos, grįstos mokslu

„Absoliuti lyderystė vientisosiose studijose, pirmoje vietoje – bemaž 70 proc. Universitete vykdomų bakalauro ir 50 proc. magistro studijų krypčių – tai puikūs rezultatai“, – įvertino LSMU prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis.

Aukšta vientisųjų studijų pozicija – itin reikšminga, nes vertindami vientisąsias studijas reitingo rengėjai 30 proc. viso dalykinio magistrantų rengimo reitingo svorio suteikė darbdavių nuomonei, dar kita tiek – mokslo rodiklių toje kryptyje lygmeniui, pagrįstam naujausiu Lietuvos mokslo tarybos (LMT) palyginamojo ekspertinio mokslo krypčių vertinimo rezultatais.

O šie rezultatai – išskirtiniai LSMU, patvirtinę Universiteto lyderystę šalies mastu medicinos ir sveikatos mokslų srityje ir atskleidę laimėjimus puikiai įvertintose biologijos, veterinarijos ir gyvūnų mokslo kryptyse. LSMU Medicinos mokslo kokybė įvertinta 4,5 balo iš 5 galimų, farmacijos, veterinarijos, gyvūnų mokslo – 4 balais.

„Tai reiškia įvertintą teisingą Universiteto kryptį, įvertintą LSMU lyderystę. Ypač džiugina tai, jog visos LSMU sveikatos mokslų, veterinarijos, žemės ūkio mokslų krypčių studijos grįstos mokslu“, – pabrėžė LSMU prorektorius studijoms prof. K. Petrikonis.

Ne atsitiktinai vientisosios LSMU Medicinos, Odontologijos, Farmacijos, Veterinarinės medicinos studijų programos – kasmet vienos populiariausių Lietuvoje.

Tarp kriterijų – ir darbdavių įvertinimas

Iš viso šiemet žurnalas „Reitingai“ vertino apie 90 universitetų bakalaurų ir vientisųjų studijų krypčių.

Vertindami pirmosios pakopos, arba bakalauro studijas, reitingo rengėjai didžiausią dėmesį kreipė į tai, kaip darbdaviai vertina kiekvieno universiteto bakalaurų parengimo kokybę. Darbdavių anketinė nuomonė sudarė 30 taškų iš 100. Taip pat žiūrėta, kaip 2022 m. absolventams pavyko įsidarbinti ar patiems įkurti darbo vietų 12 mėn. po studijų baigimo.

Tarp vertinimo kriterijų – ir kiek abiturientų, visus valstybinius egzaminus išlaikiusių aukštais balais (86-100), pasirinko konkretų universitetą, ir kiek buvo priimtųjų į valstybės finansuojamas/nefinansuojamas studijų vietas. Taip pat atsižvelgta į žemiausią įstojusiųjų balą ir balų vidurkį, į 2022 m. studijas nutraukusių studentų skaičių.

2024 m. palyginamajame universitetų studijų krypčių reitinge Sveikatos mokslų krypčių grupėje LSMU pirmauja Slaugos/Akušerijos, Burnos priežiūros krypčių grupėse, antrąja vieta įvertintos Visuomenės sveikatos, Reabilitacijos, Žemės ūkio krypčių, Gyvūnų mokslų studijų krypčių grupės.

Gyvybės mokslų bakalauro studijose LSMU Genetika ir Biochemija įvertintos antrąja vieta.

Dalykiniame magistrantų rengimo reitinge LSMU lyderiauja Laboratorinės medicinos, Visuomenės sveikatos, Slaugos ir Akušerijos studijų krypčių grupėje, antrąja vieta įvertinta Reabilitacijos kryptis.

Medicinos studijoms – pasaulinis pripažinimas

Kasmet žurnalas „Reitingai“ skelbia ir Lietuvos gimnazijų dalykinį reitingą. Jo rezultatai – puikūs LSMU gimnazijai. Šiemet LSMU gimnazija – geriausia Lietuvoje tarp išmokančiųjų lietuvių kalbos. Tarp geriausiai išmokančiųjų biologijos LSMU gimnazija užima antrąją vietą, informacinių technologijų – trečiąją vietą, chemijos – ketvirtąją vietą, fizikos ir geografijos – penktąją vietą Lietuvoje.

Šį rudenį Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) sulaukė net keleto itin svarių įvertinimų, patvirtinusių aukštą Universiteto veiklos kokybę. LSMU įvairiais aspektais vertino šalies ir užsienio ekspertai.

Rezultatai – solidūs: Universitetas akredituotas maksimaliam laikotarpiui, medicinos ir sveikatos mokslų srityje lyderiauja Lietuvoje, išlaiko aukštas pozicijas tarptautiniuose reitinguose. LSMU medicinos studijų programa, akredituota pagal Pasaulio medikų švietimo organizacijos (WFME) standartus, nuo 2024 m. turės pasaulinį pripažinimą.