„Nemuno” slėnio projektas „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija”

< Grįžti

Projekto pavadinimas: „Nemuno” slėnio projektas „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija”

Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas

Projekto kodas: VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-009

Projekto trukmė: 2007-07-25 / 2012-08-30, projektas pratęstas iki 2015-11-30

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Bendra projekto vertė: 10 098 644,58 Eur

Santrauka: LSMU įgyvendins projektą, kurio metu bus sustiprinta gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazė, sudarytos sąlygas kurti žinioms imlias verslo įmones. LSMU kartu su jam priklausančiais Veterinarijos ir Gyvulininkystės institutais, yra pagrindinės Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, besispecializuojančios gyvūnų užkrečiamų ligų gydymo ir profilaktikos srityse, kuriančios aukštos kokybės, saugesnius bei sveikesnius gyvūninių maistinių žaliavų produktus. Taip pat projekto metu bus įgyvendinama LSMU studijų infrastruktūros plėtra – įrengta moderni Zootechnikos ir veterinarijos mokslo ir mokymo bazė, kuri prisidės prie patrauklaus mokslinės ir eksperimentinės veiklos mikroklimato kūrimo mokslo institucijose bei suformuos prielaidas keistis patirtimi, rengti bendrus mokslinius projektus su ES ir kitų užsienio šalių tyrėjais, skatinti mokslinės veiklos rezultatų praktinį taikymą ir didinti nacionalinį mokslinių tyrimų potencialą. LSMU studentai galės atlikti įvairesnius ir išsamesnius mokslinius tyrimus veterinarinės medicinos, gyvulininkystės technologijų kūrimo kryptimis, rengti disertacinius darbus, kurių rezultatai bus pritaikyti praktikoje. Numatomi projekto rodikliai pagerintų LSMU studijų infrastruktūrą, nes šiuo metu vykdomus tyrimus labai apriboja turima bazė. Darbui su specifiniais objektais, būtina ir specifinė (pvz., parazitologiniams tyrimams) pritaikyta įranga bei tinkamai įrengtos patalpos. Studijų mokomoji bazė yra prastos būklės, o tai sunkina patį mokymo procesą, bei galimybę perduoti studentams naujausias praktines žinias. Aukštos kvalifikacijos veterinarinės maisto saugos, chemijos technologijos, inžinerijos, veterinarijos sanitarijos specialistų poreikis yra didelis. Projekto rezultatai skatins bendradarbiavimą su verslo atstovais, leis vystyti MTEP darbus, kurti ir diegti inovacijas, kurios galėtų duoti naudą šalies maisto ūkiui ir ekonominės-socialinės aplinkos vystymuisi.