Pirmą kartą LSMU: paskata farmacijos studentams – iš mokslo sugeneruotų lėšų

2023-03-20
< Grįžti

Mūsų Universitete – nauja graži iniciatyva: dalis iš mokslo veiklos uždirbtų lėšų bus skiriama farmacijos studentų stipendijoms. Finansinės paskatos bus teikiamos įstojusiems pirmuoju prioritetu, su aukštais konkursiniais balais, turintiems inovatyvių idėjų farmacijos studentams.

Iniciatyvos autorė, skyrusi asmeninių ir iš mokslo veiklos uždirbtų lėšų – LSMU Farmacijos fakulteto Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedros vadovė prof. Jurga Bernatonienė.

Pasak profesorės, pagrindinė šių tikslinių skatinamųjų stipendijų idėja ir siekis – atkreipti jaunimo dėmesį į farmacijos studijas, paskatinti, kad jas rinktųsi gabūs, motyvuoti, smalsūs, moksle realizuoti drąsias svajones siekiantys studentai.

Pajamos iš mokslo – jaunimui skatinti

„Aš taip pat kažkada buvau LSMU studentė – ir tuo metu nė neįsivaizdavau, kad farmacijos studijos man padės ne tik plačiai skleisti įgytas žinias, publikuoti mokslinius straipsnius užsienyje, bet ir kurti naujus, įdomius, inovatyvius produktus“, – šypsojosi profesorė.

Daug metų LSMU mokslininkė tyrinėja veikliąsias vaistines medžiagas ir kuria technologijas, kurios šias veikliąsias medžiagas veiksmingiausiai pristatytų į reikiamą žmogaus organą.

2020 m. prof. Jurga Bernatonienė pelnė Lietuvos mokslo premiją už darbų ciklą „Inovatyvūs farmacijos produktai: veikliųjų junginių paieška, technologinis funkcionalizavimas ir praktinis taikymas (2005–2019)“. 

Lietuvos mokslo premija ir pajamos už teikiamas mokslines paslaugas tapo finansiniu pagrindu būsimosioms jaunųjų farmacininkų stipendijoms. Tokia skatinimo programa Farmacijos fakultete taikoma pirmąjį kartą ir prasidės nuo 2023/2024 mokslo metų rudens semestro.

Rudens semestrą 500 Eur dydžio stipendija bus skiriama tiems, kurie farmacijos studijų programą rinkosi pirmuoju prioritetu, arba įstojusiems su didesniu nei 8,49 konkursiniu balu, pavasario semestrą –  300 Eur dydžio – pasirinkusiems šias studijas antruoju – ketvirtuoju prioritetu.

Kuo anksčiau įsijungti į mokslo veiklą, kurti ir įgyvendinti naujoves studentus skatins trys vardinės iki 1000 Eur dydžio „Ateities farmacijos“ stipendijos, kurias suplanuota skirti aktyviems farmacijos studentams, pasiūliusiems inovatyvių idėjų mokslo ar tiriamajam darbui, farmacijos srities produktų plėtrai.

Kaip kilo sumanymas jaunimą paskatinti stipendijomis?, – paklausėme prof. J. Bernatonienės.

Šią iniciatyvą paskatino visų pirma nuoširdus siekis kelti farmacijos kaip srities, ir farmacijos mokslo prestižą. Kartais tenka iš šalies išgirsti, kad vaistininkas šiandien – viso labo tik vaistų pardavėjas. Norėčiau keisti tokį visuomenės požiūrį.

Iš savo patirties galiu patvirtinti, jog farmacijos studijų galimybės – be galo plačios. Įmanoma save realizuoti visur – nuo darbo vaistinėje iki realių mokslo idėjų įgyvendinimo, asmeninio indėlio į visuomenės gerovę.

Mokslo tyrimai bendradarbiaujant su verslu – pelningi. Pagalvojau, kad šios pajamos taip pat galėtų būti panaudotos studentams skatinti – kad jie suvoktų, jog mokslas – ne nuobodi, o kūrybinga ir net finansiškai naudinga veikla. Juk ir mūsų Universiteto misija – ugdyti kūrybingą, visapusiškai išsilavinusią asmenybę.

Taigi, farmacijos studijos parengia ne vien vaistininko darbui?

Tiesiog reikia atrasti labiausiai dominančią sritį. Vaistininko darbas man puikiai pažįstamas: vaistinėje pradėjau dirbti dar studijuodama LSMU. Vėliau LSMU vaistinėje gilinausi į vaistų gamybos procesus. Labiausiai domino įvairių farmacinių formų gamyba, tad pabandžiau ir pati kurti naujus produktus.

Iki šiol prisimenu patį pirmąjį savo sukurtą gaminį – veterinarinį gelį nuo skausmo. Vaistų gamybos patirtį plėtojau LSMU vaistinėje, kurioje su kolegomis kūrėme ir tobulinome kremų linijos „Basalis“ receptūras. O daugiausiai atradimų ir vertingos patirties suteikė ilgametis bendradarbiavimas su verslo įmonėmis.

Džiaugiuosi, kad šiandien Universitete dirbu ne tik mokslinį darbą, bet ir galiu visas naujausias savo žinias perduoti jaunajai kartai. Visuose mano atliekamuose mokslo tyrimuose gausiai dalyvauja jaunimas. Per 20 metų parengiau per 40 magistrantų, vadovavau aštuoniems daktaro disertacijas rengusiems mokslininkams ir dar dviejų buvau konsultante.

Sąlygos atrasti, gilintis, tobulintis LSMU Farmacijos fakultete – puikios.

Veikia net trys imitacinės mokomosios auditorijos – laboratorijos. Būsimieji vaistininkai praktikuojasi realybę imituojančioje aplinkoje, dirba su simuliacine mokomąja įranga, muliažais. Studijos išsiskiria stipriu moksliniu pagrindu. LSMU Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras aprūpintas modernia įranga, jame kuriami įdomūs ir technologiškai pažangūs gaminiai. 

Tad steigdama stipendijas, galvojau visų pirma apie farmacijos mokslo ateitį: norėtųsi, kad jaunimas įsitrauktų į šią sritį taip pat entuziastingai – juolab kad dirbti šioje srityje be galo įdomu. Į mus, mokslininkus, verslo įmonės dažniausiai kreipiasi prireikus panaudoti kokią ypatingą, retą žaliavą, sukurti konkretų produktą, kurio trūksta rinkai, o kartais – turėdamos vien idėją.

Kokių didžiausių iššūkių ir atradimų yra pateikęs bendradarbiavimas su verslo įmonėmis?

Didžiausią įspūdį paliko bendradarbiaujant su vaistine „Valerijonas“ vaistine sukurti inovatyvūs „Razalijos“ kosmetikos produktai.  Net du kartus šie gaminiai yra pelnę parodos „Rinkis prekę lietuvišką“ aukščiausius apdovanojimus, ypatingas, kūrybiškas, itin geranoriškas buvo ir pats jų kūrimo, bendradarbiavimo  procesas.

O sunkiausia užduotis buvo sukurti tabletes imunitetui, energijai stiprinti, stresui įveikti: jos buvo skirtos realizuoti JAV rinkoje, tad buvo didžiulis iššūkis patenkinti įmonės lūkesčius ir sukurti aukštos kokybės galutinį produktą.

Tad ne tik stipendijomis, bet ir asmenine patirtimi, asmeniniu pavyzdžiu norėčiau parodyti, kokios plačios yra galimybės baigus studijas LSMU, koks kūrybiškas, įdomus ir anaiptol nenuobodus gali būti mokslininko darbas.

Taip pat noriu pabrėžti, kad moksle augama ir tobulėjama ne po vieną. Esu iki šiol dėkinga savo Mokytojams. Kiekvienai idėjai įgyvendinti Universitete susitelkia puiki komanda – nuoširdus ačiū už pagalbą ir palaikymą LSMU rektoriui prof. Rimantui Benečiui, prorektoriams prof. Vaivai Lesauskaitei ir prof. Kęstučiui Petrikoniui, Fakulteto administracijai, disertacinio darbo vadovui prof. Arūnui Savickui. Taip pat – visiems, su kuriais teko dirbti drauge, nes komandinis darbas – vienas didžiausių LSMU privalumų.