Anesteziologija ir reanimatologija

Tikslas – parengti visapusiškai išsilavinusį, dorą, iniciatyvų, savarankišką, taip pat etiškai atsakingą, kūrybingą, besidomintį mokslo naujovėmis gydytoją specialistą, puoselėjantį demokratiją, gebantį spręsti problemas ir dirbti komandoje.  

Programos valstybinis kodas
733A30056
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Biomedicinos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
4 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Gydytojas anesteziologas reanimatologas

Programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą. Joje taip pat įgyjamos mokslinio tyrimo bei profesinių dalykų viešojo pristatymo žinios bei įgūdžiai. Ją sudaro privalomieji ir pasirenkamieji ciklai, apimantys teoriją bei praktinį, taip pat ir savarankišką, darbą. 

Gydytojas specialistas, baigęs anesteziologijos reanimatologijos rezidentūros studijas ir išlaikęs baigiamąjį egzaminą, geba teikti sveikatos priežiūros paslaugas pagal Lietuvos medicinos normą „Gydytojas anesteziologas reanimatologas. Teisės, pareigos, kompetencija, atsakomybė”. 

 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 264
Darbo krūvis valandomis 7040
Kontaktinio darbo valandos 6121
Savarankiško darbo valandos 919 

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
doc. Aurika Karbonskienė
Rezidentūros programos koordinatorė atsakinga už anesteziologijos dalį
prof. Vidas Pilvinis
Rezidentūros programos koordinatorius atsakingas už intensyviosios terapijos dalį