Chemoterapinė onkologija

Tikslas – parengti gydytoją specialistą, turintį gydytojo onkologo chemoterapeuto profesinę kvalifikaciją, gebantį taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe, besidomintį mokslo ir praktikos naujovėmis bei siekiantį aukštesnės kvalifikacijos. 

 

Programos valstybinis kodas
733A30077
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Biomedicinos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
5 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Gydytojas onkologas chemoterapeutas

Programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą bei tobulinanti mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimus ir suteikianti gydytojo onkologo chemoterapeuto profesinę kvalifikaciją. Programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji ciklai, apimantys teoriją, praktinį darbą ir savarankišką darbą. 

Gydytojas specialistas, baigęs studijas pagal chemoterapinės onkologijos specialybės rezidentūros studijų programą, gali teikti sveikatos priežiūros paslaugas gydytojo onkologo chemoterapeuto  medicinos normoje nurodytose ribose.

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 330
Darbo krūvis valandomis 8800
Kontaktinio darbo valandos 7659
Savarankiško darbo valandos 1141 

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
prof. Rasa Jančiauskienė
Chemoterapinės onkologijos rezidentūros programos koordinatorė