Endodontologija

Tikslas – vadovaujantis kompetencijomis grįstu studijų modeliu parengti specialistą, turintį pakankamai žinių ir įgūdžių gydyti komplikuotus dantų ligų atvejus, gebantį dirbti su specializuota darbo įranga, savarankiškai spręsti darbo metu kylančias problemas ir besidomintį mokslo naujovėmis.

 

Programos valstybinis kodas
73308B111
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Biomedicinos mokslai
Studijų kryptis
Odontologija
Studijų trukmė
3 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Gydytojas odontologas – endodontologas

Trejų metų studijų programa išdėstyta ciklais, atsižvelgiant į laipsnišką specialisto žinių įgijimą ir gebėjimą įvaldyti vis sudėtingesnius gydymo metodus. Rezidentūros pradžioje svarbiausi endodontinio gydymo principai bei darbas mikroskopu įsisavinami dirbant fantomų klasėje. Vėliau praktinis rezidento ruošimas vyksta klinikoje, dirbant su pacientais bei gydant įvairius endodontijoje pasitaikančius atvejus. Programa orientuota ne tik į praktinę veiklą, bet ir į mokslo-tiriamųjų gebėjimų tobulinimą. Seminarai bei savarankiškas darbas skirti aptarti įvairioms klinikinėms situacijoms, lavinti mokslinį mąstymą, skatinti planuoti ir atlikti moks-linius tyrimus bei publikuoti jų rezultatus. 

Gydytojas specialistas, baigęs studijas yra kompetetingas ir gali teikti gydytojo odontologo-endodontologo medicinos normoje nurodytas odontologijos paslaugas. 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais   180
Darbo krūvis valandomis   4800 
Kontaktinio darbo valandos   4129
Savarankiško darbo valandos   671 

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
prof. Vita Mačiulskienė-Visockienė
Endodontologijos rezidentūros programos koordinatorė