Kardiologija

Tikslai:

  1. Parengti gydytoją specialistą, įgijusį gydytojo kardiologo profesinę kvalifikaciją, gebantį taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe; 
  2. Parengti visapusiškai išsilavinusį, dorą, iniciatyvų, savarankišką ir atsakingą, kūrybingą, besidomintį mokslo naujovėmis gydytoją specialistą, puoselėjantį demokratiją, gebantį spręsti problemas ir dirbti komandoje; 

 

Programos valstybinis kodas
733A30068
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Biomedicinos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
4 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Gydytojas kardiologas

Kardiologijos rezidentūros studijų programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą, ugdanti bendražmogiškąsias vertybes, tobulinanti mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimus ir suteikianti gydytojo kardiologo profesinę kvalifikaciją. 

Kardiologijos rezidentūros studijų programos uždaviniai: 

  1. Vykdyti visapusišką kardiologų rengimą ir skatinti nuodugnių, atitinkančių specialisto kardiologo kvalifikaciją, žinių ir įgūdžių kaupimą. 
  2. Įgalinti kardiologijos specialybės rezidentus tiksliai nustatyti klinikines diagnozes, sudaryti reikalingų tyrimų planą, įvertinti individualius pacientų ypatumus ir, išnagrinėjus turimus duomenis, tinkamai taikyti gydymą. 
  3. Kardiologijos rezidentūros programos metu sudaryti sąlygas rezidentui įgyti platų spektrą praktikinių klinikinių įgūdžių, apimant ūminių ir lėtinių širdies ligų priežiūrą, ambulatorinę priežiūrą, profilaktiką ir reabilitaciją; dalyvauti oficialios mokymosi veiklos programoje; įtakoti ir dalyvauti mokslinėje veikloje. 
  4. Išmokyti įvertinti širdies ir kraujagyslių tyrimų, gydymo ir profilaktikos ekonominį efektyvumą. 
  5. Išmokyti suprasti lyčių skirtumų, kultūrinių ir etninių ypatumų reikšmę mokslinių tyrimų metodologijai, mokėti juos teisingai panaudoti, atliekant duomenų rinkimą, analizę ir pristatymą. 
  6. Lavinti žmogiškąsias, moralines savybes ir etikos normų laikymąsi klinikinėje praktikoje. 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 264
Darbo krūvis valandomis 5280 |
Kontaktinio darbo valandos 6160
Savarankiško darbo valandos 880 

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
Prof. Jurgita Plisienė
Kardiologijos rezidentūros programos koordinatorė
Prof. Aras Puodžiukynas
Kardiologijos rezidentūros programos koordinatorius