Klinikinė toksikologija

Tikslas – parengti gydytoją specialistą, klinikinės toksikologijos gydytoją, gebantį pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją atlikti asmens sveikatos priežiūrą, apimančią apsinuodijimų diagnostiką, gydymą ir profilaktiką, taip pat parengti visapusiškai išsilavinusį, dorą, iniciatyvų, savarankišką, tačiau etiškai atsakingą, kūrybingą, besidomintį mokslo naujovėmis gydytoją specialistą, puoselėjantį demokratiją, gebantį spręsti problemas ir dirbti komandoje. 

 

Programos valstybinis kodas
733A30069
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Biomedicinos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
3 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Klinikinės toksikologijos gydytojas

Programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą bei tobulinanti mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimus ir suteikianti klinikinės toksikologijos gydytojo profesinę kvalifikaciją. Programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji ciklai, apimantys teoriją, praktinį darbą ir savarankišką darbą. 

Gydytojas specialistas, baigęs studijas pagal klinikinės toksikologijos specialybės rezidentūros studijų programą, gali teikti sveikatos priežiūros paslaugas klinikinės toksikologijos gydytojo medicinos normoje nurodytose ribose. 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 198
Darbo krūvis valandomis 5280
Kontaktinio darbo valandos 4416
Savarankiško darbo valandos 864 

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
doc. Asta Stankuvienė
Klinikinės toksikologijos rezidentūros programos koordinatorius