Nefrologija

Tikslai:

  1. Parengti visapusiškai išsilavinusį, dorą, iniciatyvų, savarankišką, tačiau etiškai atsakingą, kūrybingą, besidomintį mokslo naujovėmis gydytoją specialistą, puoselėjantį demokratiją, gebantį spręsti problemas ir dirbti komandoje. 
  2. Parengti gydytoją specialistą, turintį gydytojo nefrologo profesinę kvalifikaciją, ir gebantį taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe.   
Programos valstybinis kodas
733A30073
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Biomedicinos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
4 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Gydytojas nefrologas

Programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą, ugdanti bendražmogiškasias vertybes, tobulinanti mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimus ir suteikianti gydytojo nefrologo profesinę kvalifikaciją. 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 264
Darbo krūvis valandomis 7040
Kontaktinio darbo valandos 6160
Savarankiško darbo valandos 880 

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
Prof. Edita Žiginskienė
Nefrologijos rezidentūros programos koordinatorė