Otorinolaringologija

Tikslas – parengti kūrybingą, dorą, iniciatyvų, savarankišką gydytoją specialistą, turintį gydytojo otorinolaringologo profesinę kvalifikaciją, besidomintį mokslo naujovėmis ir siekiantį aukštesnės mokslinės kvalifikacijos doktorantūroje. 

 

Programos valstybinis kodas
733A30080
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Biomedicinos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
3 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Gydytojas otorinolaringologas

Programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji ciklai, apimantys teoriją, praktinį darbą ir savarankišką darbą. Privalomieji ciklai orientuoti į gydytojo otorinolaringologo žinių ir gebėjimų gilinimą ambulatorinės ir pradinės skubios otorinolaringologinės pagalbos srityje, įgimtų ir įgytų ausų nosies gerklės ligų klinikinės diagnostikos, medikamentinio ir chirurginio gydymo, medikamentinės ir chirurginės profilaktikos žinių, gebėjimų ir įgūdžių įsisavinimą.

Pasirenkamieji ciklai skirti gilintis į vieną kurią nors siaurą Otorinolaringologijos sritį (pvz., endonazalinė chirurgija) ar susijusios specialybės sritį (pvz., neurochirurgija). 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 198
Darbo krūvis valandomis 5280
Kontaktinio darbo valandos 4400
Savarankiško darbo valandos 880 

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
prof. Saulius Vaitkus
Rezidentūros programos koordinatorius