Patologija

Tikslas – parengti  kūrybingą, iniciatyvų, savarankišką gydytoją patologą, besidomintį mokslo naujovėmis ir siekiantį aukštesnės mokslinės kvalifikacijos.  

 

Programos valstybinis kodas
733A30081
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Biomedicinos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
4 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Gydytojas patologas

Patologijos rezidentūros studijų programa yra orientuota į praktinę veiklą bei mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimų lavinimą. Programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji ciklai, apimantys teoriją, praktinį ir savarankišką darbą. Studijų metu ugdomos bendrosios ir specialiosios kompetencijos. Rezidentūros metu klinikoje sudaromos sąlygos vykdyti mokslinę veiką.  

Rekomenduojama, kad patologijos rezidentas per 4 studijų metus atliktų ne mažiau 5000 operacinės-biopsinės medžiagos tyrimų (iš jų ne mažiau 400 skubių biopsijų, ne mažiau 2500 citopatologijos ir 100 autopsijų), mokėtų vertinti ir interpretuoti patologijoje naudojamų diagnostinių metodų bei tyrimų rezultatus. 

Gydytojas specialistas, baigęs studijas pagal patologijos specialybės rezidentūros studijų programą, gali teikti sveikatos priežiūros paslaugas patologo medicinos normoje nurodytose ribose. 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 264
Darbo krūvis valandomis 7040
Kontaktinio darbo valandos 5280
Savarankiško darbo valandos 1380 

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
Doc. dr. Jurgita Makštienė
Patologijos rezidentūros programos koordinatorė