Širdies ir krūtinės chirurgija

Tikslas – parengti kūrybingą, dorą, iniciatyvų, savarankišką gydytoją specialistą, turintį gydytojo širdies – krūtinės chirurgo profesinę kvalifikaciją, besidomintį mokslo naujovėmis ir siekiantį aukštesnės mokslinės kvalifikacijos doktorantūroje. 

Programos valstybinis kodas
7330GX127
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Biomedicinos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
7 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Gydytojas širdies ir krūtinės chirurgas

Širdies – krūtinės chirurgijos rezidentūros studijų programa yra taikomojo pobūdžio programa, orientuota į praktinę veiklą bei tobulinanti mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimus ir suteikianti gydytojo širdies – krūtinės chirurgo profesinę kvalifikaciją. 

Programą sudaro klinikinės chirurgijos pagrindų,  kardiologijos, širdies chirurgijos, skubiosios medicinos, intensyvios terapijos, krūtinės chirurgijos privalomieji ir pasirenkamieji ciklai, apimantys teoriją, praktinį darbą ir savarankišką darbą 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 462
Darbo krūvis valandomis 12320
Kontaktinio darbo valandos 10643
Savarankiško darbo valandos 1677 

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
doc. Algimantas Budrikis
Rezidentūros programos koordinatorius