Vaikų ligos ir vaikų infekcinės ligos

Tikslas – parengti savarankišką gydytoją specialistą, turintį vaikų ligų gydytojo ir vaikų infekcinių ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją, gebantį taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe, besidomintį mokslo ir praktikos naujovėmis bei siekiantį aukštesnės kvalifikacijos.

 

Programos valstybinis kodas
7330GX046
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Biomedicinos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
5 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Vaikų ligų gydytojas ir vaikų infekcinių ligų gydytojas

Programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą bei tobulinanti mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimus ir suteikianti vaikų ligų gydytojo ir vaikų infekcinių ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją.  

Programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji ciklai, apimantys teoriją, praktinį darbą ir savarankišką darbą. 

Gydytojas specialistas, baigęs vaikų ligų ir vaikų infekcinių ligų rezidentūros studijų programą, teikia sveikatos priežiūros paslaugas vaikams vaikų ligų gydytojo ir vaikų infekcinių ligų gydytojo medicinos normoje nurodytose ribose. 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 330
Darbo krūvis valandomis 8800
Kontaktinio darbo valandos 7514
Savarankiško darbo valandos 1286

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
Doc. Giedra Levinienė
Vaikų ligų ir vaikų infekcinių ligų rezidentūros programos koordinatorė