Vaikų ligos ir vaikų kardiologija

Tikslas – parengti vaikų ligų gydytoją specialistą, turintį vaikų ligų gydytojo ir gydytojo vaikų kardiologo profesinę kvalifikaciją, gebantį taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe, besidomintį mokslo ir praktikos naujovėmis bei siekiantį aukštesnės kvalifikacijos.

 

Programos valstybinis kodas
7330GX049
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Biomedicinos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
6 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Vaikų ligų gydytojas ir gydytojas vaikų kardiologas

Programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą bei tobulinanti mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimus ir suteikianti vaikų ligų gydytojo ir gydytojo vaikų kardiologo profesinę kvalifikaciją. Programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji ciklai, apimantys teoriją, praktinį darbą ir savarankišką darbą. 

Gydytojas specialistas, baigęs studijas pagal vaikų ligų gydytojo ir gydytojo vaikų kardiologo specialybės rezidentūros studijų programą, gali teikti sveikatos priežiūros paslaugas vaikų ligų gydytojo ir gydytojo vaikų  kardiologo medicinos normoje nurodytose ribose. 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 330
Darbo krūvis valandomis 10560
Kontaktinio darbo valandos 8865
Savarankiško darbo valandos 1695

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
Doc. Rima Šileikienė
Vaikų ligų ir vaikų kardiologijos rezidentūros programos koordinatorė