Vaikų odontologija

Tikslas – parengti gydytojo vaikų odontologo profesinę kvalifikaciją turintį, visapusiškai išsilavinusį, dorą, iniciatyvų, savarankišką, kūrybingą, besidomintį mokslo naujovėmis gydytoją specialistą, gebantį taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe, kritiškai mąstyti, spręsti problemas ir dirbti komandoje.

 

Programos valstybinis kodas
7330GX063
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Biomedicinos mokslai
Studijų kryptis
Odontologija
Studijų trukmė
3 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Gydytojas vaikų odontologas

Vaikų odontologijos rezidentūros studijų programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą, ugdanti bendražmogiškasias vertybes, tobulinanti mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimus ir suteikianti gydytojo vaikų odontologo profesinę kvalifikaciją. Programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji ciklai, apimantys teoriją, praktinį ir savarankišką darbą. 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 198
Darbo krūvis valandomis 5280
Kontaktinio darbo valandos 4555
Savarankiško darbo valandos 725

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
Eglė Bendoraitienė
Rezidentūros programos koordinatorius
egleaida.bendoraitiene@lsmu.lt