Tarptautinė EAEVE akreditacija

Gyvūnų gerovė

Tikslas – parengti veterinarijos gydytoją specialistą, turintį veterinarijos gydytojo–gyvūnų gerovės specialisto profesinę kvalifikaciją, ir gebantį gelbėti gyvūnus, suteikti jiems neatidėliotiną veterinarinę pagalbą bei reabilituoti, vertinti gyvūnų gerovės kriterijus, identifikuoti neatitiktis jų reikalavimams, priimti sprendimus gerovei gerinti esant ir neįprastoms ekstremalioms sąlygoms.

Programos valstybinis kodas
7330HX017
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Žemės ūkio mokslai
Studijų kryptis
Veterinarija
Studijų trukmė
2 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Veterinarijos gydytojas -gyvūnų gerovės specialistas

Programa yra taikomojo pobūdžio, daugumoje orientuota į praktinę veiklą ir suteikianti veterinarijos gydytojo gyvūnų gerovės specialisto kvalifikaciją. Programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji ciklai, apimantys teoriją, praktinį darbą ir savarankišką darbą.

Veterinarijos gydytojas specialistas, baigęs gyvūnų gerovės rezidentūros studijų programos studijas, galės dirbti Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, jos 10-yje teritorinių departamentų ir 33-uose teritorinių departamentų skyriuose, 10-yje pasienio veterinarinių postų, kur vykdytų gyvūnų gerovės laikymosi kontrolę, inicijuotų naujus pasiūlymus tobulinant gyvūnų gerovės teisinį reglamentavimą. Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų savivaldybėse dirbti Aplinkos apsaugos skyriuose ir formuoti gyvūnų gerovės politiką. Veterinarijos gydytojai-gyvūnų gerovės specialistai galėtų darbintis veterinarijos klinikose, žemės ūkio bendrovėse, privačiuose ūkiuose, kur dirbtų klinikinį veterinarinį darbą bei būtų atsakingi už tinkamos gyvūnų gerovės užtikrinimą. Taip pat jie patys gali kurti nevyriausybines gyvūnų globos organizacijas ir joms vadovauti. Dirbti ne tik praktinį, bet taip pat ir mokslinį–tiriamąjį bei pedagoginį darbą LSMU Veterinarijos akademijoje.

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 132
Darbo krūvis valandomis 3520
Kontaktinio darbo valandos 3063
Savarankiško darbo valandos 457

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
dr. Jūratė Kučinskienė
Rezidentūros programos koordinatorius