Tarptautinė EAEVE akreditacija

Smulkiųjų gyvūnų terapija

Tikslas – parengti veterinarijos gydytoją specialistą, turintį veterinarijos gydytojo Smulkiųjų gyvūnų terapeuto profesinę kvalifikaciją, turintį pakankamos patirties diagnozuoti ir gydyti skirtingų rūšių sergančius smulkiuosius gyvūnus, gebantį taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe, įsisavinusį ir racionaliai taikantį šiuolaikinius diagnostikos ir gydymo metodus, gebantį veikti ekstremaliomis sąlygomis skubos atveju.

Programos valstybinis kodas
7330HX013
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Žemės ūkio mokslai
Studijų kryptis
Veterinarija
Studijų trukmė
2 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Veterinarijos gydytojas smulkiųjų gyvūnų terapeutas

Taikomi įvairūs mokymo ir mokymosi metodai: paskaitos, seminarai, grupinės diskusijos su gydytojais rezidentais, darbas su klinikų pacientais.  Privalomieji ciklai orientuoti į veterinarijos gydytojo smulkiųjų gyvūnų terapeuto klinikinių žinių ir gebėjimų gilinimą neužkrečiamųjų ligų diagnostikos ir gydymo srityse, atskirai kiekvienai gyvūno rūšiai.   Veterinarinių neužkrečiamųjų ligų klinikinės diagnostikos, medikamentinio ir terapinio gydymo, profilaktikos žinių, gebėjimų ir įgūdžių įsisavinimą ir mokėjimą pritaikyti praktiniame darbe. Pasirenkamieji ciklai skirti gilintis į vieną kurią nors siaurą veterinarinės medicinos sritį (pvz., smulkiųjų gyvūnų anestezijos ir analgezijos įgūdžių gilinimas).

Veterinarijos gydytojas smulkiųjų gyvūnų terapeutas praktinį darbą gali dirbti tiek valstybinėse tiek privačiose įstaigose, turinčiose licenciją teikti gyvūnų priežiūros ir gydymo paslaugas. Taip pat veterinarijos gydytojas smulkiųjų gyvūnų terapeutas gali dirbti mokslinį-tiriamąjį ir pedagoginį darbą aukštojo mokslo institucijose, kurti nuosavą verslą.

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 132
Darbo krūvis valandomis 3520
Kontaktinio darbo valandos 3010
Savarankiško darbo valandos 510

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
kontaktai konsultacijai