Tarptautinė EAEVE akreditacija

Veterinarinė klinikinė hematologija ir toksikologija

Tikslas – parengti veterinarijos gydytoją specialistą, turintį gydytojo hematologo-toksikologo profesinę kvalifikaciją, gebantį  taikyti įgytas žinias ir gebėjimus praktiniame darbe, konsultuoti citologijos, gyvūnų toksikologijos ir hematologijos klausimais. Vystyti objektyviais ir savalaikiais įrodomais pagrįstą VMVT viešąjį informacijos skleidimą konsultuojant įsteigtas laboratorijas, vykdant jų akreditaciją ir veiklos monitoringą.

Programos valstybinis kodas
7330HX006
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Žemės ūkio mokslai
Studijų kryptis
Veterinarija
Studijų trukmė
2 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Veterinarijos gydytojas hematologas-toksikologas

Programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą bei tobulinanti mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimus. Programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji ciklai, apimantys teoriją, praktinį darbą ir savarankišką darbą.

Paruoštas specialistas vykdys vieną iš VMVT svarbiausių iššūkių – gebės ne tik laiku atpažinti zoonozines ligas, vykdyti stebėsenos programą, bet ir gebės žinias perduoti rengiant apmokymus apskrities veterinarijos gydytojams, galės teikti paslaugas veterinarijos gydytojo hematologo-toksikologo nurodytose ribose.

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 132
Darbo krūvis valandomis 3520
Kontaktinio darbo valandos 3020
Savarankiško darbo valandos 500

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
dr. Zoja Miknienė
Veterinarinės klinikinės hematologijos ir toksikologijos rezidentūros studijų programos koordinatorė