Tarptautinė EAEVE akreditacija

Veterinarinė mikrobiologija

Tikslas – parengti  veterinarinės mikrobiologijos specialistą, turintį veterinarijos gydytojo  mikrobiologo  profesinę kvalifikaciją, ir  gebantį taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe, besidomintį mokslo ir praktikos naujovėmis bei siekiantį aukštesnės kvalifikacijos.

Programos valstybinis kodas
7330HX007
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Žemės ūkio mokslai
Studijų kryptis
Veterinarija
Studijų trukmė
2 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Veterinarijos gydytojas mikrobiologas

Veterinarinės mikrobiologijos rezidentūros studijų programa yra taikomojo pobūdžio programa, orientuota į praktinę veiklą bei tobulinanti mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimus ir suteikianti  veterinarijos gydytojo mikrobiologo profesinę kvalifikaciją.

Programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji ciklai, apimantys teoriją, praktinį darbą ir savarankišką darbą.

Veterinarinės mikrobiologijos specialistas,  turintis veterinarijos gydytojo  mikrobiologo  profesinę kvalifikaciją, gali dirbti  įvairiose valstybinėse ir  privačiose  veterinarijos struktūrose.

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 132
Darbo krūvis valandomis 3520
Kontaktinio darbo valandos 2896
Savarankiško darbo valandos 624

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
prof. dr. Jūratė Šiugždaitė
Veterinarinės mikrobiologijos rezidentūros programos koordinatorė: