Tarptautinė EAEVE akreditacija

Veterinarinė vaizdinė diagnostika

Tikslai:

  1. Parengti visapusiškai išsilavinusį, dorą, iniciatyvų, savarankišką, tačiau etiškai atsakingą, kūrybingą, besidomintį mokslo naujovėmis veterinarijos gydytoją specialistą, puoselėjantį demokratiją, gebantį spręsti problemas ir dirbti komandoje.
  2. Parengti veterinarijos gydytoją specialistą, turintį veterinarijos gydytojo–veterinarinės vaizdinės diagnostikos specialisto profesinę kvalifikaciją, ir gebantį taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe.
Programos valstybinis kodas
7330HX015
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Rezidentūros studijos
Studijų sritis
Žemės ūkio mokslai
Studijų kryptis
Veterinarija
Studijų trukmė
2 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Veterinarijos gydytojas vaizdinės diagnostikos specialistas

Veterinarijos vaizdinės diagnostikos rezidentūros studijų programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą, ugdanti bendražmogiškąsias vertybes, tobulinanti mokslinio–tiriamojo darbo gebėjimus ir suteikianti veterinarijos gydytojo–veterinarinės vaizdinės diagnostikos specialisto profesinę kvalifikaciją. Programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji ciklai, apimantys teoriją, praktinį darbą ir savarankišką darbą.

Veterinarijos gydytojas, baigęs studijas pagal veterinarinės vaizdinės diagnostikos rezidentūros studijų programą, gali teikti veterinarijos gydytojo radiologo, ultragarsinės ir endoskopinės diagnostikos specialisto paslaugas veterinarijos gydytojo veterinarinės vaizdinės diagnostikos specialisto normoje nurodytose ribose.

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 132
Darbo krūvis valandomis 3520
Kontaktinio darbo valandos 2836
Savarankiško darbo valandos 684

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
prof. dr. Aidas Grigonis
Rezidentūros programos koordinatorius