Kviečiame į LSMU Senato posėdį

< Grįžti
12:00-14:00

Kviečiame į LSMU Senato posėdį, kuris vyks 2023 m. sausio 26 d. (ketvirtadienį), 12 val.

Z. Januškevičiaus posėdžių salėje (Mokomasis laboratorinis korpusas, I a., Eivenių 4, Kaunas).

Darbotvarkė

Posėdžio metu gyvai, realiu laiku svarstomi klausimai:

 • Dėl vizituojančio profesoriaus LSMU Endokrinologijos institute (Mokslininkų ir dėstytojų atestacijos komisijos pirmininkė prof. Vaiva Lesauskaitė);
 • Dėl pedagoginių vardų suteikimo (Mokslininkų ir dėstytojų atestacijos komisijos pirmininkė prof. Vaiva Lesauskaitė);
 • Dėl padalinių vadovų rinkimo (Mokslininkų ir dėstytojų atestacijos komisijos pirmininkė prof. Vaiva Lesauskaitė)
 • Dėl atnaujintų medicinos ir odontologijos krypties rezidentūros studijų programų tvirtinimo (Podiplominių studijų centro dekanas prof. Juozas Kupčinskas);
 • Dėl LSMU savianalizės rengimo (MA kanclerė prof. Daiva Rastenytė);
 • Dėl studento skundo nagrinėjimo (Teisės ir etikos komisijos pirmininkas prof. habil. dr. Albinas Naudžiūnas);
 • Kiti klausimai.

Virtualaus posėdžio klausimai:

 • Dėl LSMU rezidentų judumo fondo valdybos sudėties ir pirmininko patvirtinimo (Podiplominių studijų centro dekanas prof. Juozas Kupčinskas);
 • Dėl LSMU studijų programų vietų 2023 metų priėmimui (Studentų reikalų tarnybos Priėmimo komisijos atsakingoji sekretorė doc. Marija Stankevičienė);
 • Dėl 2023 m. metinių studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programomis (Studentų reikalų tarnybos Priėmimo komisijos atsakingoji sekretorė doc. Marija Stankevičienė);
 • Dėl studentų priėmimo į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą 2023 metais taisyklių pakeitimo (Studentų reikalų tarnybos Priėmimo komisijos atsakingoji sekretorė doc. Marija Stankevičienė);
 • Dėl LSMU Laukinių gyvūnų globos centro nuostatų tvirtinimo (VA kancleris prof. Mindaugas Malakauskas).