Praktiniai mokymai dėstytojams ,,LSMU studijų kokybės ir susijusių procesų gerinimas, didinant žmogiškųjų išteklių potencialą”

< Grįžti
16:30-16:30

Norime Jus pakviesti rugsėjo 21–22 d. 9.00–16.30 val. dalyvauti projekto „LSMU studijų kokybės ir susijusių procesų gerinimas, didinant žmogiškųjų išteklių potencialą“ (projekto vadovas – prof. K. Petrikonis, praktinių mokymų vadovas – prof. A. Macas) praktiniuose mokymuose, skirtuose mūsų universiteto dėstytojams.

Mokymų trukmė – 2 dienos (16 ak. val.). Mokymai vyks LSMU auditorijose. Prašome pasirinkti vieną labiausiai jums aktualią temą ir registruotis.

Mokslinės kompetencijos

Rugsėjo 21–22 d. 9.00–16.30 val.

Registracija

Lyderystės kompetencijos

Rugsėjo 21–22 d. 9.00–16.30 val.

Registracija

Entreprenerystės (verslumo) ir intraprenerystės kompetencijos

Rugsėjo 21–22 d. 9.00–16.30 val.

Registracija

Naujų edukacinių technologijų taikymas klinikinėje praktikoje

Rugsėjo 21–22 d. 9.00–16.30 val.

Registracija

Profesionalumas

Rugsėjo 21–22 d. 9.00–16.30

Registracija

Vyrų ir moterų lygybė bei nediskriminavimo principai

Rugsėjo 21–22 d. 9.00–16.30 val.

Registracija

Po mokymų bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.