Nuotolinis seminaras „Reflections on the Nature of ‘Help’ by W. David Harrison (USA)“

< Grįžti
16:00-17:30

„Pagalba” yra plačiai vartojamas terminas, kurio reikšmė gali atrodyti savaime suprantama.  Tačiau, kalbant apie pagalbą sudėtingose situacijose, egzistuoja daug reikšmės ir kompleksiškumo sluoksnių. Esminis dalykas mąstant apie pagalbą yra tai, kiek ji apmąstoma kaip santykio pastanga ir procesas. Šiame trumpame pranešime siekiu pasiūlyti keletą būdų apmąstyti pagalbą. Tikiuosi paskatinti diskusiją apie tai, kaip tokios E. Levino kūrybos temos, kaip „imanencija“ ir „kitas“, gali pagilinti mūsų pagalbos supratimą ir kasdienę praktiką. O gal kartu ją per-formuoti.

Registruotis galite čia.