Skelbiamas konkursas LSMU Kauno ligoninės vadovo pareigoms eiti

2024-05-02
< Grįžti

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) skelbia konkursą ir kviečia kandidatus dalyvauti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kauno ligoninės generalinio direktoriaus konkurse, siekiant užtikrinti aukščiausius sveikatos priežiūros standartus. Pretendentai kviečiami teikti prašymus iki gegužės 10 d. (imtinai). 

,,LSMU Kauno ligoninė yra antra didžiausia daugiaprofilinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga Kauno regione. Sukurta sujungus Kauno klinikinę ir Respublikinę Kauno ligonines, naujoji ligoninė vis dar reikalauja struktūrinių ir organizacinių pokyčių bei konsolidacijos. Kviečiu kandidatuoti vadovus ir vadoves, kuriems artimas organizacijų transformacijos procesas, į LSMU Kauno ligoninės generalinio direktoriaus poziciją ir vesti ligoninę permainų keliu“, – sako sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.  

Anot Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius prof. Rimanto Benečio, dalis šiandieninių šios įstaigos pacientų vis dar pavadina ją „antrąja“, „trečiąja“, „Raudonojo kryžiaus“ ar kitais vardais – tai nieko nuostabaus, kadangi dabartiniu pavadinimu ir apimtimi įstaiga veiklą vykdo viso labo nuo 2020 m. rudens, tad konkursą laimėjęs pretendentas neišvengiamai susidurs su ligoninės tapatybės ir homogeniškumo kūrimo uždaviniais.   

„Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ligoninės dalininku yra jau daugiau nei dešimtmetį ir ši simbiozė, save realizuojanti per įrodymais grįstos sveikatos priežiūros, mokslo ir studijų integraciją, yra visokeriopa nauda visiems – sveikatos priežiūros specialistams, tyrėjams, studentams, bei svarbiausia – pacientams. Iš konkursą laimėjusio kandidato tikimės šios simbiozės plėtotės ir iš jos kylančių galimybių realizacijos“, – teigia rektorius.  

Laukiami kandidatai, pasiryžę savo veikloje remtis organizacijos deklaruojamomis vertybėmis, užsibrėžę įgyvendinti LSMU Kauno ligoninės išsikeltus tikslus ir uždavinius bei gebantys kurti organizacijos kultūrą, kurioje kiekvienas darbuotojas jaustųsi saugus ir motyvuotas. Tai turėtų būti lyderis, taikantis pažangias valdymo sistemas organizacijos augimui skatinti, išmanantis tiek išorinės, tiek vidinės komunikacijos subtilybes, ne tik nebijantis inovatyvių sprendimų, bet ir pritaikantis juos paciento ir personalo poreikiams.  

Norintys dalyvauti konkurse privalo atitikti bendruosius kvalifikacijos reikalavimus: turėti ne mažiau kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį, privalumas – vadovavimo patirtis vadovaujant įstaigoms, organizacijoms, įmonėms. Taip pat būtina turėti medicinos ir sveikatos mokslų arba socialinių mokslų, arba gamtos mokslų srities mokslo daktaro laipsnį arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją. 

Pretenduojant į generalinio direktoriaus pareigas ligoninėje atsiveria galimybė įsitraukti į dinamišką sveikatos priežiūros sektorių – ne tik nuolat tobulėti ir mokytis bei efektyviai spręsti sektoriaus iššūkius, bet ir formuoti įstaigos veiklos kryptį remiantis šiuolaikinėmis medicinos technologijomis ir gerąja praktika. Be to, tai yra galimybė aktyviai dalyvauti kuriant reikšmingus pokyčius sveikatos apsaugos sistemoje per inovacijų diegimą.  

Daugiau informacijos apie įstaigos veiklą, vadovo funkcijas ir laukiančius iššūkius rasite informaciniame buklete.  

Darbo skelbimas paskelbtas Valstybės tarnybos portale.