Skelbiamas konkursas vardinėms stipendijoms gauti

2023-11-16
< Grįžti

Studentai (pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų, pradedant trečiuoju studijų semestru), norintys dalyvauti vardinių stipendijų konkurse iki 2023 m. gruodžio 6 d. 12 val. LSMU Studentų atstovybei (LSMU SA) turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą dalyvauti vardinių stipendijų konkurse (prašymas adresuojamas Rektoriui).
 • Prašymo formos nuoroda rasite čia;
 • Laisvos formos gyvenimo aprašymą;
 • Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje (pažymas apie veiklą galima gauti iš savo organizacijų/centrų vadovų) ir/ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų (įtėvių) ar globėjų, turintys neįgalius tėvus (įtėvius) ar globėjus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus;
 • Aktyvų savanorišką dalyvavimą Universiteto tarptautiškumo didinimo, daugiakultūrės aplinkos kūrimo, Universiteto žinomumo užsienyje didinimo nuolatinėse veiklose pasiektus rezultatus patvirtinančius dokumentus (pateikti sertifikatus, pažymėjimus, Tarptautinių ryšių ir studijų centro rekomendacijas ir kt. pasiektus rezultatus patvirtinančius dokumentus už 2022/2023 m.m. pavasario semestrą), (pretenduojantiems gauti LSMU vardinę stipendiją už pasiekimus plėtojant universiteto tarptautiškumą);
 • Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus.

Pažymos apie bendrą studijų vidurkį prašymus dalyvauti vardinių stipendijų konkurse pateikusiems studentams bus užsakomos centralizuotai (patiems studentams kreiptis į dekanatus dėl šių pažymų išdavimo nereikia).

Pastaba.

 • Studijų vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 8 balai.
 • Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2023/2024 m.m. jau buvo paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų.

Pateikiami dokumentai turi būti sudėti į vieną dokumentą, išsaugotą PDF formatu, kurio pavadinime nurodytas Vardas, Pavardė, Fakultetas (trumpiniu) ir kursas (skaičiumi).

Dokumentus prašome siųsti el. paštais info@lsmusa.lt ir socialinis.komitetas@lsmusa.lt

Negavus atsakymo per 36 val., jog dokumentai yra gauti, skambinti telefonu +37061880014 arba rašyti į LSMU SA Facebook paskyrą.

Jei kiltų klausimų dėl dokumentų rengimo, prašome kreiptis į LSMU SA administratorių el. paštu info@lsmusa.lt, telefonu +37061880014 arba +37063630155.

Vardinių stipendijų skyrimo komisijos (toliau – Komisija) posėdis vyks 2023 m. gruodžio 14 d. nuo 13 val. LSMU centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas), Rektorato posėdžių salėje.

Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas Komisijos posėdyje yra būtinas.

Apie paskirtą pokalbio laiką prašymus dalyvauti vardinių stipendijų konkurse pateikę studentai bus informuoti el. paštu.

Skiriamos šios stipendijos:

 • LSMU vardinė stipendija už pasiekimus plėtojant universiteto tarptautiškumą (studentams, aktyviai įsitraukusiems ir pasiekusiems didelių rezultatų LSMU tarptautiškumo didinimo, daugiakultūrės aplinkos kūrimo, taip pat LSMU žinomumo užsienyje didinimo srityse);
 • Prof. Juozo Kupčinsko (Medicinos fakulteto Medicinos studijų programos 3-6 kurso studentui);
 • Lietuvių mokslo rėmimo dr. Juozo ir Birutės Skrinskų fondo (Medicinos fakulteto studentams);
 • Vytenio Povilo Andriukaičio (Medicinos fakulteto ir Visuomenės sveikatos fakulteto studentams);
 • „Camelia“  vardinė stipendija (Farmacijos fakulteto Farmacijos programos 4-5 kursų studentams);
 • Veterinarijos farmacijos asociacijos (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui);
 • UAB „Magnum Veterinarija“ (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ ne žemesnio kaip 3 kurso studentui ir Gyvūnų mokslų fakulteto studijų programos „Gyvūnų mokslas“ (iki 2018 m. „Gyvulininkystės technologijos“) studentui);
 • AB „Vilkijos ūkis“ (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui ir Gyvūnų mokslų fakulteto studijų programos „Gyvūno ir žmogaus sąveika“ (iki 2018 m. „Gyvūnų mokslas“) studentui).

Bus atrenkami kandidatai 2023/2024 m. m. šioms vardinėms stipendijoms gauti (galutinį sprendimą priims stipendijų steigėjai):

1. Birutės Petrikas stipendija (Slaugos fakulteto pirmosios studijų pakopos programos „Slauga“ 1, 2 ir 3 kursų studentams, antrosios studijų pakopos programų „Slaugos lyderystė“ 1 ir 2 kurso studentams bei „Išplėstinė slaugos praktika“ 1 kurso studentams). SVARBU: su prašymu turi būti pristatyta užpildyta stipendijos steigėjo anketa* su joje prašoma informacija ir priedais.

*anketos formos teirautis Slaugos fakulteto dekanate.

2. Dr. Juozo Brundzos stipendija (Veterinarinės medicinos studijų programos studentams). SVARBU: su prašymu turi būti pristatyta užpildyta stipendijos steigėjo anketa* su joje prašoma informacija ir priedais.

*anketos formos teirautis Veterinarijos fakulteto dekanate.