Studentų Atstovybė (SA)

Studentų atstovybė

Esame savarankiška, ne pelno siekianti, nepolitinė, visų universiteto studentų interesams atstovaujanti organizacija.

Mūsų užduotis – išklausyti studentų problemas ir padėti jas spręsti. Mes visada laukiame aktyvių ir visuomeniškų studentų.

Adresas: Mickevičiaus g. 9, Kaunas, LT-44307
(Medicinos akademijos centrinių rūmų kiemelyje esančiame stikliniame pastate)
Tel.: 8 (37) 327214
El.paštas: info@lsmusa.lt arba president@lsmusa.lt

Mes atstovaujame LSMU Studentų interesams LSMU struktūrose, Lietuvos studentų sąjungoje, Švietimo ir mokslo ministerijoje, Sveikatos apsaugos ministerijoje bei kitose valstybinėse institucijose Kaune, Lietuvoje bei tarptautiniu mastu veikiančiose organizacijose.

Rūpinamės jūsų studijų kokybe, akademiniu sąžiningumu, studijų prieinamumu, stipendijomis, LSMU bendrabučiais bei juose gyvenančiais studentais. Nuolatos stengiamės, kad svarbiausia ir aktuali informacija apie Atstovybės ir Universiteto veiklą pasiektų kiekvieną studentą.  Dokumentų ir prašymų laukiame mūsų pašto dėžutėje esančioje Centriniuose rūmuose nuliniame aukšte šalia karjeros centro. Kasmet organizuojame įvairiausius renginius: švietėjiškus, kultūrinius, pramoginius, tam, kad metai, praleisti Universitete, būtų nepamirštami.

Organizuojame seminarus, diskusijas įvairiomis temomis LSMU Studentų atstovybės nariams bei visiems LSMU studentams. Padedame studentams integruotis į universiteto bendruomenę bei visapusiškai tobulėti.