Gyvūnas augintinis Universitete

Gyvūnas agintinis lsmu universitete

Drauge su augintiniu

Daugybė tyrimų rodo, kad gyvūnai darbo aplinkoje praskaidrina atmosferą, mažina stresą, gerina emocinę būseną ir daro teigiamą įtaką darbo ir studijų produktyvumui.

Gyvūno paglostymas ar jo išvedimas į lauką yra puikus būdas trumpam atsitraukti nuo darbo, pailsinti protą, akis. Be to, augintinių buvimas suartina kolegas ir skatina juos pabendrauti ne tik darbo ar studijų temomis – juk retas kuris praeina pro draugišką gyvūną neužkalbinęs jo bei jo šeimininko.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) yra draugiškas gyvūnams – jie laukiami tiek studentų bei darbuotojų darbo vietose, tiek bendro naudojimo patalpose ar bendrabučiuose. Visgi svarbu, kad šeimininkai į tai žiūrėtų atsakingai ir laikytųsi LSMU nustatytų taisyklių.

Ką svarbu žinoti, norint atsivesti augintinį

Svarbu, kad gyvūnų augintinių šeimininkai į tai žiūrėtų itin atsakingai ir laikytųsi visų LSMU tvarkoje nustatytų sąlygų. Svarbiausios jų – gyvūnui augintiniui Universiteto patalpose turi būti užtikrinta gerovė ir apsauga, gyvūnas augintinis privalo nekelti grėsmės žmonių, kitų gyvūnų augintinių gyvybei, sveikatai ir (arba) turtui, būti paženklintas (jeigu to reikalauja teisės aktai), sveikas, vakcinuotas, draugiškas žmonėms ir gyvūnams, paklusnus bei socializuotas. Gyvūnas neturėtų kelti šurmulio ar nepatogumų kitiems darbuotojams ir studentams, daryti netvarkos ar teršti patalpų ir teritorijos. 

Augintinio šeimininkas turėtų pasirūpinti jo guoliu, maitinimu ir užimtumu, jam atlikus gamtinius reikalus – skubiai pašalinti paliktus ekskrementus. Esant nepalankioms klimato sąlygoms, įėjus į Universiteto patalpą reikėtų nuvalyti jo galūnes ir išsausinti kailį.

Reikėtų nepamiršti, kad kiti žmonės gali būti alergiški, bijoti arba nemėgti gyvūnų, todėl prieš atsivedant augintinį į darbą, privaloma gauti raštišką kartu toje pačioje patalpoje dirbančių (darbo vietos atžvilgiu) ar toje pačioje patalpoje gyvenančių (bendrabučių atžvilgiu) asmenų sutikimą. Tos pačios sąlygos taikomos ir asmenims, norintiems ne tik atsivesti, bet ir laikyti gyvūną augintinį.

Atminkite, kad nesutikimo pagrįsti nereikia – jeigu Jūsų kolega ar kambario draugas nepritars, gyvūno augintinio atsivesti į darbą ir (arba) bendrabutį, jo laikyti bendrabučio kambaryje arba darbo vietoje negalėsite.

Atkreipiame dėmesį, kad gyvūnai augintiniai negali būti atsivedami į kontaktines studijų veiklas (pvz., paskaitas, seminarus ar pan.) ar į kitas patalpas, kurioms taikomi itin griežti higienos reikalavimai dėl studijų, mokslo, klinikinės praktikos procesų. 

Visi Universiteto patalpose planuojami laikyti gyvūnai augintiniai turi būti užregistruoti išsiunčiant elektroninį laišką elektroniniu paštu gyvunai@lsmu.lt kartu su Tvarkos priede nustatyta visiškai užpildyta ir pasirašyta forma „Gyvūnų augintinių, planuojamų laikyti Universiteto patalpose, registracijos forma“.

Susipažinti su gyvūnų augintinių atsivedimo ir laikymo tvarka galite čia.