AKADEMINIS JUDUMAS

Studentų mobilumas studijoms

Erasmus+ programa remia akademinius studentų mainus tarp joje dalyvaujančių šalių aukštojo mokslo institucijų ir sudaro sąlygas studentams praleisti integruotą studijų laikotarpį kitos šalies aukštojoje mokykloje.

Studijų mobilumas suteikia galimybę gauti studijų, kalbinės ir kultūrinės naudos iš mokymosi patirties, ugdyti aukštos kvalifikacijos, plačių pažiūrų ir užsienio patirties turinčius jaunuosius specialistus.

mainų partneriai

Studentų mainai vyksta dvišalių partnerystės sutarčių (angl. „Bilateral Agreement“) tarp bendradarbiaujančių institucijų pagrindu. Dvišalės sutartys gali būti sudaromos tarp fakultetų arba katedrų vieneriems mokslo metams ar ilgesniam laikotarpiui. Jose susitariama dėl išvykstančių ir atvykstančių studijuoti studentų skaičiaus, studijų srities, studijų pakopos bei trukmės.

LSMU bendradarbiauja daugiau nei su 200 mainų partnerių iš įvairių pasaulio šalių, kurios skirstomos į „Erasmus“ programos šalis (t. y. 28 Europos sąjungos šalys, taip pat Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija, Makedonija) ir „Erasmus“ partneres šalis (t. y. likusios pasaulio šalys).

„Erasmus+“ studijų vietą galima rinktis tik iš šių universitetų.

reikalavimai dalyviams

Atrankoje vykti studijoms į programoje dalyvaujančių šalių aukštąsias mokyklas pagal „Erasmus+“ programą gali visų LSMU fakultetų studentai, magistrantai ir doktorantai. Teikti paraiškas studentai gali jau pirmame kurse, tačiau išvykti gali tik pabaigę pagrindinių studijų pirmą kursą.

Studentai privalo atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus:

  • bendras visų studijų semestrų vidurkis (mažiausias visų semestrų vidurkis – 7 (neapvalinus), be akademinių skolų);
  • užsienio kalbos mokėjimas (mažiausias pažymys – 5);
  • būti motyvuotu;
  • rekomenduojama turėti studijų programos priimančiojoje institucijoje atitikimą su studijų programa LSMU;

Išvykus „Erasmus+“ studijoms teikti paraiškos kitoms „Erasmus+“ studijoms negalima, tačiau turite galimybę dalyvauti „Erasmus+“ praktikų konkurse.

„Erasmus+“ studijų trukmė ir pratęsimas

„Erasmus+“ studijų trukmė priklauso nuo pasirašytos sutarties sąlygų su užsienio universitetu. Per vienus akademinius metus studijos gali trukti:

  • trumpiausiai – 3 mėn.
  • ilgiausiai – 12 mėn.

Atsižvelgiant į sutarties sąlygas, studentai gali išvykti vienam trimestrui, semestrui arba akademiniams mokslo metams.

Tas pats studentas gali vykti „Erasmus+“ studijoms daugiau nei vieną kartą studijų metu, tačiau bendra judumo trukmė (įskaitant „Erasmus+“ studijas ir praktiką) negali viršyti:

  • 12 mėn. kiekvienoje studijų pakopoje (bakalauro, magistro ar doktorantūros).
  • 24 mėn. vientisųjų studijų programose (Medicinos, Odontologijos, Farmacijos ar Veterinarinės medicinos).

„Erasmus+“ studijų trukmė gali būti pratęsta (jeigu ji trumpesnė nei vieneri mokslo metai ir truks iki vienerių metų) tik atskirais atvejais, sutarus siunčiančiajai ir priimančiajai institucijoms bei laikantis šių reikalavimų:

  • visi pakeitimai susiję su dvišalėmis sutartimis tarp institucijų bei siunčiančiosios institucijos ir studento turi būti atlikti iš anksto, t. y. prieš pasibaigiant esamam „Erasmus+“ studijų užsienyje periodui;
  • draudžiama studijas pratęsti po einamųjų metų vasaros atostogų arba pasibaigus mokslo metams, kuriais buvo suteikta „Erasmus+“ stipendija.

Pratęstu studijų laikotarpiu studentui toliau mokama nustatyto dydžio studijų stipendija. Arba studentas gali tęsti studijas turėdamas „nulinę“ stipendiją (spausti – „Finansinė parama“).

Atranka „Erasmus+“ studijoms

„Erasmus+“ studentų atranka LSMU vykdoma du-tris kartus per metus. Kiekvienais metais sausio–vasario mėn. TRSC Akademinių judumo skyrius skelbia pagrindinį konkursą studijoms užsienyje pagal „Erasmus+“ programą ateinantiems mokslo metams. Papildoma atranka į likusias laisvas studijų vietas vyksta balandžio ir rugsėjo mėn.

Studijų planas

Atrinkti „Erasmus+“ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią būna nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, interneto puslapį, skirtą atvykstantiems „Erasmus+“ studentams (angl. incoming Erasmus+ students).

Paraiškos teikimas

Atrinkti „Erasmus+“ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią būna nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, interneto puslapį, skirtą atvykstantiems „Erasmus+“ studentams (angl. incoming Erasmus+ students).

Užsienio kalbos įgūdžių vertinimas

Atrinkti „Erasmus+“ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią būna nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, interneto puslapį, skirtą atvykstantiems „Erasmus+“ studentams (angl. incoming Erasmus+ students).

Motyvacinis pokalbis ir galutinis atrankos balas

Atrinkti „Erasmus+“ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią būna nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, interneto puslapį, skirtą atvykstantiems „Erasmus+“ studentams (angl. incoming Erasmus+ students).

finansinė parama

Studijų planas

Atrinkti „Erasmus+“ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią būna nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, interneto puslapį, skirtą atvykstantiems „Erasmus+“ studentams (angl. incoming Erasmus+ students).

Užsienio kalbos įgūdžių vertinimas

Atrinkti „Erasmus+“ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią būna nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, interneto puslapį, skirtą atvykstantiems „Erasmus+“ studentams (angl. incoming Erasmus+ students).

informacija išvykstantiems ir
grįžtantiems
studentams

Istorija

Atrinkti „Erasmus+“ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią būna nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, interneto puslapį, skirtą atvykstantiems „Erasmus+“ studentams (angl. incoming Erasmus+ students).

Faktai ir skaičiai

Atrinkti „Erasmus+“ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią būna nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, interneto puslapį, skirtą atvykstantiems „Erasmus+“ studentams (angl. incoming Erasmus+ students).

kita informacija

Paraiškos teikimas

Atrinkti „Erasmus+“ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią būna nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, interneto puslapį, skirtą atvykstantiems „Erasmus+“ studentams (angl. incoming Erasmus+ students).

Studijų planas

Atrinkti „Erasmus+“ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią būna nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, interneto puslapį, skirtą atvykstantiems „Erasmus+“ studentams (angl. incoming Erasmus+ students).

lsmu koordinatoriai

Dr. Alvidas Šarlauskas
Institucinis koordinatorius LSMU

lsmu koordinatoriai

MF (lietuvių studentų):
prof. Ingrida Balnytė
ingrida.balnyte@lsmuni.lt

OF:
prof. Kristina Lopatienė
kristina.lopatiene@lsmuni.lt

FF:
prof. Valdas Jakštas,
valdas.jakstas@lsmuni.lt

SF:
prof. Daiva Petruševičienė,
daiva.petruseviciene@lsmuni.lt

VSF:
doc. Gvidas Urbonas,
gvidas.urbonas@lsmuni.lt

VF:
doc. Aistė Kabašinskienė,
aiste.kabasinskiene@lsmuni.lt

GMF:
dr. Evaldas Šlyžius,
evaldas.slyzius@lsmuni.lt

Kontaktai