Sveikatos inovacijų vystymo centras

< Grįžti

Siekiant kuo efektyviau panaudoti Universitete vykdomų aukščiausio lygio fundamentaliųjų ir taikomųjų biomedicinos ir žemės ūkio mokslų tyrimų rezultatus, kuriant ir į praktiką diegiant sveikatos technologijas ir inovacijas, taip pat – plėsti bendradarbiavimo su verslu apimtis bei sritis, įsteigtas Sveikatos inovacijų vystymo centras. Pagrindiniai Sveikatos inovacijų vystymo centro uždaviniai yra susiję su aktyvia privačių investuotojų į Universiteto MTEP veiklą ir jos rezultatus paieška ir pritraukimu, inovatyvių veiklų, didinančių Universiteto patrauklumą verslo subjektams, įgyvendinimu.

Sveikatos inovacijų vystymo centras
A. Mickevičiaus gatvė 7, Kaunas, Lietuva
sivc@lsmu.lt
Visi kontaktai