Trijų Kauno universitetų absolventai vienijasi kilniems tikslams

2022-11-30
< Grįžti

Universitete aktyvią veiklą pradeda atsinaujinusi LSMU alumni asociacija.

Prasmingą pirmąją iniciatyvą surengę alumnai kviečia sugrįžti į Universitetą visus visų laikų alumnus – ir prisijungti prie gerų darbų savo Alma mater labui.

LSMU alumni asociacija vienija Kauno medicinos universiteto, Kauno medicinos akademijos, Kauno medicinos instituto, Kauno universiteto Medicinos fakulteto, Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos, Veterinarijos akademijos, Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto absolventus.

Šią savaitę Universiteto alumnai susitiko kraujo donorystės iniciatyvoje, o ateityje žada daug nuveikti palaikydami alumnų tarpusavio ryšius, prisidėdami prie Universiteto veiklos ir įvaizdžio puoselėjimo.

Paskelbė deklaraciją

Minėdami savo aukštųjų mokyklų ištakų – Lietuvos universiteto – 100-metį, Kauno technologijos (KTU), Vytauto Didžiojo (VDU) ir Lietuvos sveikatos mokslų (LSMU) universitetų alumnai kolegas, bendruomenės narius ir svečius pakvietė sugrįžti į savo universitetą ir tapti kraujo donorais.

Per universitetus nuvilnijo tris dienas trukusi kraujo donorystės iniciatyva „Mes visi vieno kraujo“, paskatinusi skirtingų kartų absolventus (alumnus) prisidėti išsaugant žmonių gyvybes.

Minint Lietuvos universiteto šimtmetį trijų miesto universitetų alumnus vienijančių asociacijų nariai paskelbė bendrą deklaraciją „Universitetui, miestui, valstybei“, kurioje išsakė pasiryžimą vienytis ateities darbams ir iniciatyvoms.

„Visuomenėje mūsų alumnai turi ir turės argumentuotą poziciją, svarų žodį svarbiausiais klausimais ir idėjų ateičiai. Motyvuosime alumnus, įgijusius patirties, grįžti į savo Alma mater, dalyvauti universitetų valdymo struktūrose, mentorystės, mecenavimo programose, inicijuoti ir remti universitetų paramos fondų veiklą.

Ateinantis Lietuvos universiteto šimtmetis gali tapti bendro mūsų visų universiteto epocha de facto. Alumnų vaidmuo šiame kelyje – svarus ir išskirtinis. Mus vienija tos pačios pamatinės vertybės ir siekiai, mes visi – „vieno kraujo“,  – skelbiama deklaracijoje, kurią pasirašė KTU alumnų asociacijos prezidentas Darius Vaičiulis, LSMU alumnų asociacijos prezidentas Audrius Sveikata ir VDU absolventų klubo prezidentas Džiugas Juknys.

Pažymėjo iniciatyvos svarbą

Tris dienas vykusi kraujo donorystės iniciatyva „Mes visi vieno kraujo“ startavo LSMU Farmacijos fakultete.  

LSMU rektorius prof. Rimantas Benetis pabrėžė, kad iniciatyva – prasminga ir itin reikalinga: Kauno klinikų pacientams kraujo reikia nuolat, vertingas kiekvienas jo lašas.

LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekanė prof. Ingrida Janulevičienė pasidžiaugė glaudžiu užsienio studentų ryšiu su Alma mater. Susirinkusiuosius donuoti kraujo profesorė taip pat paragino jungtis prie alumnų asociacijos: ateina metas, kai savo patirtimi, talentais ir sėkme verta dalytis.

KTU alumnų asociacijos prezidentas Darius Vaičiulis ir VDU valdybos narys Mindaugas Mickūnas tikisi, jog kraujo donorystės akcija bus pirmasis žingsnis geriems darbams vienijant gausų miesto universitetus baigusių aktyvių žmonių būrį.

Pasak LSMU alumnų asociacijos prezidento Audriaus Sveikatos, ši iniciatyva – pirmasis, bet tikrai ne paskutinis trijų alumnų asociacijų inicijuotas renginys. Per bendrus renginius, kuriant naujas tradicijas ir iniciatyvas tikimasi sukurti miesto universitetų ir jų alumnų kartų profesinę, asmeninę ir tarpusavio bendrystę.

Trijų universitetų alumnų asociacijos pasiryžę konsoliduoti savo patirtį, istoriškai susiformavusio bendro Lietuvos universiteto alumnų tradicijas, mecenavimą, mentorystę ir studentiškų korporacijų iniciatyvas. Tad prasmingų ir kilnių iniciatyvų Kaune bus ir daugiau.

Kviečia LSMU alumnų asociacija 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto alumnų asociacija  – savanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti LSMU, Kauno medicinos universiteto, Kauno medicinos akademijos, Kauno medicinos instituto, Kauno universiteto Medicinos fakulteto, Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos, Veterinarijos akademijos, Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto absolventus.

Asociacija 2022 m. gegužės 13 d. atnaujino aktyvią veiklą ir LSMU Emanuelio Levino centre visuotinio LSMU Alumni asociacijos susirinkimo metu išsirinko naują prezidentą, valdybą, kontrolės komisiją, papildė įstatus. 

LSMU Alumni asociacijos veiklos tikslai – skatinti ir palaikyti tvirtus alumnų tarpusavio ryšius, prisidėti puoselėjant ir kuriant LSMU įvaizdį visuomenėje,  prisidėti prie LSMU veiklos plėtros ir užtikrinant aukštą LSMU studijų kokybę; bendradarbiauti su kitų Lietuvos, tai pat užsienio universitetų ir kitų institucijų absolventais bei tarptautinėmis organizacijomis.

Į naują LSMU Alumni valdybą išrinkti: prof. Daiva Rastenytė, prof. Mindaugas Malakauskas, prof. Aurelijus Veryga, dr. Daiva Zagurskienė, doc. dr. Vida Babrauskienė, dr. Aleksandras Muzikevičius, Sandra Butkienė, Ieva Simanavičiūtė, Marija Kudrevičiūtė, Ramy Zreik. Alumni asociacijos prezidentas – prof. Audrius Sveikata.

Žymūs LSMU alumnai:

LSMU rektorius prof. R. Benetis:

„Kokia didelė Alma mater reikšmė, suvoki tik po kurio laiko. Išsaugoti ryšį su savo universitetu turi gilią prasmę. Man pasisekė – baigęs Universitetą, sugrįžau į jį dirbti. Matau itin plačias alumnų veiklos perspektyvas prisidėti prie universitetų teigiamų veiklos rezultatų. Nuo jų aktyvios elgsenos priklausys ir šiandieninių studentų profesinė sėkmė ateityje.

Visi mūsų alumnai išlieka svarbūs, mums ne vis tiek, kaip klostosi jų karjeros. Universiteto bendruomenė jungia per 30 tūkst. įvairių sveikatos specialistų, daug jų baigę studijas būtent LSMU. Puikiai parengti mūsų specialistai tikrai reikalingi visuomenei: per pirmuosius metus įsidarbina net per 90 proc. LSMU absolventų“.

LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekanė prof. Ingrida Janulevičienė:

„Šilta alumnų bendrystė išlieka ir per tūkstančius kilometrų. Prieš porą savaičių Tel Avive įvyko išskirtinės iškilmės – visų laikų LSMU Izraelio alumnų susitikimas, subūręs per 100 įvairių kartų alumnų. Juos sveikino Lietuvos ir Izraelio ambasadorės, šventėje dalyvavo jų dėstytojai, LSMU profesoriai. Žymūs mūsų Universiteto alumnai dalijosi studijų laikų prisiminimais, pasakojo apie savo karjeros kelią.

Izraelio alumnus pakvietėme puoselėti ryšį su Universitetu ir prisijungti prie LSMU alumnų asociacijos. Kviečiu ir visus LSMU absolventus: esame talentingi, gabūs, turime puikias profesijas – ateina laikas ir pasidalyti savo sėkme. Alumnų asociacija ir yra ta vieta, kur galima dalytis profesine, finansine sėkme, psichologine gerove“.

Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovas prof. Mindaugas Kliučinskas:

„Esu absolventas, įstojęs į tuometį Kauno medicinos institutą, baigęs Kauno medicinos akademiją, šiandien dirbantis Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Su Universitetu susijusi didžioji mano karjeros dalis, tai mano Alma mater, mano profesijos – ir  mano gyvenimo mokykla. Džiaugiuosi atgijusia LSMU alumnų asociacijos veikla – o ypač džiugina tai, kaip noriai grįžta pas mus dirbti alumnai. Skandinavijos šalyse sėkmingas karjeras susikūrę praktikuojantys specialistai atvyksta į Universitetą pasidalyti žiniomis ir patirtimi.

Alumnų iniciatyva „Mes visi – vieno kraujo“ išties prasminga. Vertinant iš profesinės pusės – viena trijų dažniausių mirties priežasčių akušerijoje – pogimdyvinis kraujavimas. Tad turėti kraujo rezervų, kad būtų galima bet kada padėti motinai – tiesiog būtinybė, be jų šiandien sunku įsivaizduoti net ir itin toli pažengusią mediciną. Tokios akcijos yra galimybė sukaupti kraujo atsargų, užtikrinti saugumą – o donuojančiam žmogui tai yra vienas iš pilietiškumo, brandos rodiklių“.

Skenuok QR kodą ir tapk Alumnų asociacijos nariu

Renginio galerija