Alumnai aplankė savo Alma Mater

2023-04-03
< Grįžti

Veterinarijos akademijos miestelyje įvyko alumnų susitikimas: po trisdešimties metų Centriniuose rūmuose istorinėje Stasio Jankausko auditorijoje susitiko tuometės Lietuvos veterinarijos akademijos 18-oji zooinžinierių laida.

Bendrakursis, buvęs Gyvulininkystės fakulteto dekanas prof. Paulius Matusevičius, supažindino su Universiteto ir fakulteto paskutiniųjų dešimtmečių raida, naujovėmis, pasiekimais. Prisiminė dėstytojus,  iškeliavusius  į amžinybę pagerbė tylos minute.

Susitikime dalyvavo ir kurso kuratorė, plojimais sutikta doc. Janina Špakauskienė, energinga lig šiol, pasveikinusi auklėtinius daina ir staigmena – jos išsaugotais ir garsiai perskaitytais absolventų palinkėjimais, atrodytų šabloniškais, tačiau sukėlusiais virpesius iki sielos gelmių: „Išsiskirsim kaip laivai…,bet visados atminsiu mūsų praleistus metus; reikia žmogui daug ko, bet labiausiai – artimo žmogaus, kuris visad galėtų sušildyti; kol mes kartu, mes šito nebranginam, tačiau ateis laikas, kai nežmoniškai norėsim pamatyti visus veidus, tada pajusime , koks buvo geras laikas…

Dar pabūkime tylūs, pabūkim,

neišeikim,  nebaigę dienos.

Dar pabūkim tokie, dar pabūkim,

nes kitų jau tokių nebebus…“

Ir tas laikas atėjo…, o linkėjimai pildosi  ir šildo kuratorę jau tris dešimtmečius. Alumnai bendravo,  dalijosi prisiminimais, klausinėjo. Aplankę Veterinarijos akademijos muziejų, anatomikumo auditoriją ir laboratorijas,  tradiciškai  susibūrė prie Vyčio žirgo paminklo – užfiksuoti akimirką, kuri taps šios absolventų laidos istorija.  Smagu, kai  buvę studentai su šypsenomis sugrįžta į savo Alma Mater.

L. Baršauskienė