Darbo skelbimai

Siūlome darbą

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siūlo darbą Bendrabučio administratoriaus pareigoms eiti (1,00 et.).

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybės:

 • Nustatyta tvarka studentų bendrabutyje ir (arba) poilsiavietėje apgyvendinti asmenis ir rengti gyvenamosios vietos nuomos sutartis (jeigu reikia). Užtikrinti tikslią gyventojų (poilsiautojų) apskaitą naudojamoje apskaitos programoje.
 • Kontroliuoti, kad už teikiamas paslaugas nustatytu laiku būtų mokami teisės aktais nustatyti mokesčiai.
 • Padėti skyriaus vadovui (vedėjui) organizuoti ir koordinuoti kitų poskyriaus darbuotojų (valytojų, kiemsargių ir kitų) atliekamas funkcijas ir pareigas.
 • Rengti poskyriaus darbuotojų darbo laiko, atostogų grafikus, pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 • Padėti organizuoti posskyriaus aprūpinimą inventoriumi ir darbo priemonėmis, vesti materialinių vertybių apskaitą.
 • Užtikrinti racionalų inventoriaus naudojimą, laiku organizuoti jo remontą.
 • Operatyviai organizuoti pastebėtų gedimų (elektros įrenginių, ryšių sistemų, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų) šalinimą.
 • Užtikrinti tvarkos visose administruojamo pastato (-ų) patalpose ir teritorijoje palaikymą.
 • Kontroliuoti, kad taupiai būtų naudojamas vanduo ir kiti energijos ištekliai.
 • Užtikrinti administruojamo pastato (-ų) priešgaisrinės saugos bei čia dirbančių pavaldinių darbo saugos reikalavimų vykdymą.

Reikalavimai kandidatui (-ei):

 • Ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis arba aukštesnysis (įgytas iki 2006 metų) išsilavinimas.
 • Gerai mokėti lietuvių ir bent vieną Europos Sąjungos oficialią kalbas (pageidaujama – anglų) ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Turėti darbo kompiuteriu įgūdžių, gebėti dirbti programomis MS Office, naršymo žiniatinklyje, bendradarbiavimo (komunikavimo) programomis.
 • Turėti gerus bendravimo, etikos normų laikymosi, raštvedybos įgūdžius, gebėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją ir ją taikyti vykdant
 • Gebėti suprasti karantino ir (arba) kitų nepaprastųjų sąlygų keliamus reikalavimus ir pagal juos atlikti pavestas funkcijas.
 • Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, asmens higienos reikalavimus pagal savo kompetenciją.

Mes siūlome:

 • Profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes daugiakultūrinėje aplinkoje.
 • Galimybę prisidėti prie Universiteto veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves.
 • Atsakomybės ir iniciatyvos reikalaujantį darbą patikimoje ir ambicingoje institucijoje.
 • Kvalifikacijos kėlimą, komandiruotes, galimybę dalyvauti įvairiose sporto ir kultūrinėse Universiteto bendruomenės veiklose.
 • Siūlomas atlyginimas nuo 1700 Eur už 1,0 et. darbo krūvį neatskaičius mokesčių, už darbo veiklos rezultatus galimi priedai.

Telefonas pasiteiravimui: 861886002.

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti adresu: agne.vitkute@lsmu.lt

Kandidatuodamas į šią darbo vietą, sutinkate, kad Universitetas gaus ir tvarkys jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) bei kitus jūsų anketoje pateiktus asmens duomenis dalyvavimo konkurse laisvai darbo vietai užimti tikslu.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siūlo darbą Komunikacijos tarnybos (rinkodaros skyrius) skaitmeninio marketingo specialisto pareigoms eiti.

Pagrindinės funkcijos:

 • Užtikrinti Universiteto svetainės (lsmu.lt) vystymo, priežiūros ir administravimo darbus: kelti turinį, kurti naujus polapius, teisingai juos administruoti.
 • Užtikrinti SEO vystymą: gebėti analizuoti raktažodžius bei atlikti vidinį turinio SEO, suprasti efektyvumo rodiklius.
 • Reikalingų analitikos įrankių diegimas svetainėje, vartotojų elgsenos stebėjimas, informacijos vertinimas ir ataskaitų bei siūlymų teikimas;
 • Darbas su online chat programėle;
 • Koordinuoti dizainerio ir fotografo darbą rengiant svetainės turinį;
 • Užtikrinti firminio stiliaus atitikimą.

Reikalavimai kandidatui:

 • Aukštasis (pageidautina – marketingo, marketingo technologijų, IT ar komunikacijos srityse) išsilavinimas;
 • Gali būti paskutinio kurso studentas (-ė);
 • Patirtis dirbant su wordpress turinio valdymo sistema;
 • Patirtis dirbant su google analytics, google ads, hotjar ir kitais analitikos įrankiais;
 • Patirtis ir SEO žinios;
 • Turėti puikius informacijos rinkimo, sisteminimo ir analitinio duomenų apdorojimo įgūdžius;
 • Mokėti dirbti savarankiškai ir komandoje;
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

Mes siūlome:

 • Įdomų ir atsakingą darbą;
 • Galimybę realizuoti savo idėjas ir kurti sėkmės istorijas;
 • Galimybę būti savo projekto šeimininku;
 • Nuotolinio darbo galimybę ir lankstų grafiką;
 • Profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes.

Siūlomas atlyginimas nuo 1300 Eur už 1 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių.

Telefonas  pasiteiravimui  8 614 79810

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti adresu: ruta.lukosevice@lsmu.lt iki sausio 20 d.

Kandidatuodamas į šią darbo vietą, sutinkate, kad Universitetas gaus ir tvarkys jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) bei kitus jūsų anketoje pateiktus asmens duomenis dalyvavimo konkurse laisvai darbo vietai užimti tikslu.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siūlo darbą viešojo pirkimo specialistui (-ei).

Tikimės, kad tu turi:

 • Aukštąjį išsilavinimą (teisės mokslų kryptis – privalumas).
 • Darbo patirtį, vykdant viešųjų pirkimų procedūras (darbo patirtis perkančiojoje organizacijoje – privalumas).
 • Bendravimo įgūdžių ir gebėjimą dirbti komandoje.

JEI ESI ĮGIJĘS (-USI) PIRKIMŲ SPECIALISTO PAŽYMĖJIMĄ, SPAUDŽIAME RANKĄ, TURI LABAI DIDELĮ PLIUSĄ, JEI – NE, BET TURI DIDELĮ NORĄ TOBULĖTI – SUDAROME SĄLYGAS SPECIALISTO PAŽYMĖJIMUI ĮGYTI.

Su mumis turėsi galimybę:

 • Dirbti draugiškame kolektyve.
 • Dinamišką ir kūrybinį darbą, prisidedant prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veiklos tobulinimo.
 • Galimybę tobulėti ir įgyti naujas kompetencijas bei realizuoti savo idėjas.

Prisijunk prie mūsų komandos ir
tapki dalimi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesionalios komandos, įgyvendinančios iššūkių reikalaujančius projektus.

Siūlome:

 • Atlyginimą nuo 1500 Eur už 1 et. (bruto).
 • Profesinio tobulėjimo galimybes (aukštojo mokslo tarpusavio mokymai (Europos Sąjungos rėmimo programa – „Erasmus“), kiti mokymai ir seminarai, konferencijos ir pan.).
 • Patrauklią darbo aplinką Kaune.

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti adresu: vpt@lsmuni.lt 

Telefonas  pasiteiravimui:  Tel. (8 37) 37 21 70, 8 645 30346.

Kandidatuodama(s) į šią darbo vietą, sutinkate, kad Universitetas gaus ir tvarkys jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) bei kitus jūsų anketoje pateiktus asmens duomenis dalyvavimo konkurse laisvai darbo vietai užimti tikslu.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siūlo darbą Emanuelio Levino centro Kultūros projektų vadovo (-ės) pareigoms eiti

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybės:

 • Projektinės Emanuelio Levino centro veiklos organizavimas – inicijuoti ir rengti projektus, jų paraiškas ir kitus dokumentus nacionaliniams ir tarptautiniams fondams.
 • Emanuelio Levino centro paslaugų teikimo gerinimas, analizavimas ir vertinimas.
 • Įvairiapusių mokslinio, inovacijų, kultūrinio lavinimo veiklų vykdymas ir renginių organizavimas.
 • Nuolatinių, laikinųjų ir virtualiųjų ekspozicijų, susijusių su Emanuelio Levino centro veikla, rengimas.
 • Kontaktų paieška ir bendradarbiavimas su įvairiomis Lietuvos ir užsienio institucijomis, kultūros, mokslo ir kt. organizacijomis.

Reikalavimai kandidatui (-ei):

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija (pageidautina – socialinių arba humanitarinių mokslų srityje).
 • Turėti kultūros projektų inicijavimo ir administravimo patirties, išmanyti ES struktūrinių fondų projektų veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir mokėti juos savarankiškai studijuoti bei pritaikyti praktikoje.
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą. Mokėti ne mažiau kaip vieną Europos Sąjungos oficialią kalbą (pageidautina – anglų arba prancūzų) ne žemesniu kaip B2 lygiu.
 • Išmanyti kultūrinę veiklą reglamentuojančius įstatymus, suprasti projektų viešinimo ir komunikacijos procesus.
 • Gebėti dirbti MS Office paketu, bendravimo ir elektroninio pašto programomis.
 • Sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, turėti gerus bendravimo įgūdžius, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
 • Analitinis mąstymas, veiklos organizavimo, planavimo ir valdymo įgūdžiai, procesų kontrolė, orientacija į rezultatą.
 • Atsakingumas, iniciatyvumas, geri bendravimo įgūdžiai, aukšti kokybės ir etikos standartai.
 • Puikūs informacijos rinkimo ir sisteminimo, viešojo kalbėjimo ir darbo komandoje įgūdžiai.

Mes siūlome:

 • Profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes, galimybę prisidėti prie Universiteto veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves.
 • Atsakomybės ir iniciatyvos reikalaujantį darbą patikimoje ir ambicingoje institucijoje.
 • Galimybę pasirinkti darbo apimtį (nuo 0,5 et. iki 1,0 et.).
 • Galimybę dirbti lanksčiu darbo grafiku.
 • Universiteto teikiamą socialinį paketą.

Siūlomas atlyginimas: pareiginės algos koeficientas 8,50 (nuo 1538 Eur neatskaičius mokesčių,) už darbo veiklos rezultatus mokami priedai. Konkretus atlyginimas ir kitos darbo sąlygos aptariami atrankos metu.

Telefonas pasiteiravimui: 8 610 66969

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti iki 2023 m. sausio 15 d. el. pašto adresu: personalotarnyba@lsmu.lt

Kandidatuodamas į šią darbo vietą, sutinkate, kad Universitetas gaus ir tvarkys jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) bei kitus jūsų anketoje pateiktus asmens duomenis dalyvavimo konkurse laisvai darbo vietai užimti tikslu.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siūlo darbą Infrastruktūros valdymo tarnybos įrenginių inžinieriaus (-ės) pareigoms eiti (1,00 et. krūviu).

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybės

 • Vykdyti universiteto mokslo ir studijų veikloje naudojamų laboratorinių ir kitos paskirties prietaisų ir įrenginių (išskyrus biuro, informacinių technologijų ir statinių inžinerinių sistemų) aptarnavimo bei remonto planavimą ir organizavimą;
 • Inicijuoti prietaisų ir įrenginių aptarnavimo ir remonto vykdymui reikalingus prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, rengti technines specifikacijas, administruoti su tuo susijusias sutartis;
 • Analizuoti prietaisų ir įrenginių instrukcijas, pasus, kitus techninius dokumentus;
 • Vykdyti techninių, maistinių bei specialiųjų dujų, jų laikymui naudojamų talpų ir kitų medžiagų, naudojamų laboratorijose, kurių pirkimas vykdomas centralizuotai, įsigijimo organizavimą ir viešųjų pirkimų inicijavimą, sutarčių administravimą ir apskaitos vedimą;
 • Teikti informaciją Pastatų eksploatavimo ir remonto tarnybos vadovui ir rengti ataskaitas pagal kompetenciją.

Reikalavimai kandidatui

 • Aukštasis arba jam prilygintas inžinerinis išsilavinimas;
 • Mechanikos, elektros ir elektronikos inžinerijos išmanymas.
 • Vidurinės arba aukštos apsaugos nuo elektros kategorijos (VK arba AK) turėjimas – privalumas.
 • Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • Geri bendravimo įgūdžiai, etikos normų laikymasis,
 • Geri raštvedybos įgūdžiai. Gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir ją taikyti vykdant savo pareigines funkcijas.
 • Lietuvių kalbos ir raštvedybos taisyklių išmanymas;
 • Gebėjimas dirbti komandoje bei savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • Pozityvumas, noras dirbti ir tobulėti, darbštumas, atidumas, orientacija į rezultatus, pareigingumas, sąžiningumas;
 • Anglų kalbos mokėjimas (ne žemesnis kaip B1 lygis).

Mes siūlome

 • Darbą draugiškame kolektyve.
 • Dinamišką ir kūrybinį darbą, prisidedant prie padalinio veiklos tobulinimo;
 • Galimybę tobulėti ir įgyti naujas kompetencijas bei realizuoti savo idėjas;
 • Įdomų ir profesinių iššūkių kupiną darbą Universiteto akademinėje aplinkoje;
 • Siūlomas atlyginimas nuo 1672 Eur už 1 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių  (galimas priedo padidinimas priklausomai nuo darbo efektyvumo).

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti adresu: algirdas.matusevicius@lsmu.lt

Telefonas  pasiteiravimui :  8 686 07665

Kandidatuodama(s) į šią darbo vietą, sutinkate, kad Universitetas gaus ir tvarkys Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) bei kitus jūsų anketoje pateiktus asmens duomenis dalyvavimo konkurse laisvai darbo vietai užimti tikslu.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siūlo darbą Infrastruktūros valdymo tarnybos Remonto ir eksploatacijos skyriaus Dažytojo (-os) pareigoms eiti (1,00 et. krūviu)

Reikalavimai kandidatui

 • Turėti vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus;
 • Turėti gerus bendravimo įgūdžius, laikytis etikos normų;
 • Gebėjimas dirbti komandoje bei savarankiškai;
 • Pozityvumas, noras dirbti ir tobulėti, darbštumas, pareigingumas, sąžiningumas;
 • Darbo patirtis pagal šią specialybę – ne mažiau dviejų metų;

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybės

 • Praktinio darbo patirtis paruošiant paviršius dažymui;
 • Lubų, sienų, grindų ir kitų paviršių dažymas, tapetų klijavimas;
 • Mokėjimas naudotis mažosios mechanizacijos priemonėmis ir elektriniais įrankiais skirtais paviršių paruošimo ir dažymo darbams;

Mes siūlome

 • Darbą draugiškame kolektyve;
 • Siūlomas atlyginimas su priedais nuo 1200 Eur, neatskaičius mokesčių  (galimas priedo padidinimas priklausomai nuo darbo efektyvumo).

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti adresu: vidmantas.naglis@lsmu.lt

Telefonas  pasiteiravimui :  8 682 52799

Kandidatuodama(s) į šią darbo vietą, sutinkate, kad Universitetas gaus ir tvarkys Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) bei kitus jūsų anketoje pateiktus asmens duomenis dalyvavimo konkurse laisvai darbo vietai užimti tikslu.

 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siūlo praktiką Dokumentų valdymo tarnyboje

Jei tau įdomu susipažinti su dokumentų ir procesų valdymu, esi iniciatyvus (-i), studijuoji viešąjį administravimą, vadybą ar anglų / lietuvių filologiją ar panašias studijų programas siūlome atlikti savanorišką arba privalomąją praktiką su sutartimi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Dokumentų valdymo tarnyboje.

Pažadame – suteiksime galimybę praktiką atlikti lanksčiu darbo grafiku draugiškame kolektyve, pasirūpinsime darbui reikalingomis priemonėmis, įtrauksime į iniciatyvas ir leisime susipažinti su Universiteto ir Dokumentų valdymo tarnybos veiklomis.

Jei sudomino parašyk el. laišką su trumpu prisistatymu DVT@lsmuni.lt

 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siūlo darbą Pastatų eksploatavimo ir remonto tarnybos Statinių remonto skyriaus Staliaus dailidės pareigoms eiti:

Reikalavimai kandidatui (-ei)
• Turėti kvalifikaciją įrodančius dokumentus;
• Turėti gerus bendravimo įgūdžius, laikytis etikos normų;
• Gebėjimas dirbti komandoje bei savarankiškai;
• Pozityvumas, noras dirbti ir tobulėti, darbštumas, pareigingumas, sąžiningumas;

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybės

• Atlikti staliaus darbus LSMU remontuojamuose objektuose;
• Gaminti medienos gaminius rankiniais, elektriniais įrankiais;
• Apdirbti medieną elektrinėmis medžio apdirbimo staklėmis;
• Gaminti, montuoti ir remontuoti medienos gaminius;

Mes siūlome

• Darbą draugiškame kolektyve ir reikiamas darbo priemones;
• Laiku mokamą atlyginimą;
• Darbo laikas: nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
• Siūlomas atlyginimas nuo 1200 Eur neatskaičius mokesčių, už efektyvius darbo veiklos rezultatus galimi priedai.

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti adresu: vidmantas.naglis@lsmu.lt
Telefonas pasiteiravimui : 8 682 52799

Kandidatuodama(s) į šią darbo vietą, sutinkate, kad Universitetas gaus ir tvarkys Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) bei kitus jūsų anketoje pateiktus asmens duomenis dalyvavimo konkurse laisvai darbo vietai užimti tikslu.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siūlo darbą Pastatų eksploatavimo ir remonto tarnybos Statinių remonto skyriaus Plytelių klojėjo (-os) pareigoms eiti:

Reikalavimai kandidatui (-ei)
• Turėti vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus;
• Turėti gerus bendravimo įgūdžius, laikytis etikos normų;
• Gebėjimas dirbti komandoje bei savarankiškai;
• Pozityvumas, noras dirbti ir tobulėti, darbštumas, pareigingumas, sąžiningumas;
• Darbo patirtis pagal šią specialybę – ne mažiau dviejų metų;

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybės

• Praktinio darbo patirtis paruošiant paviršius plytelėms kloti;
• Plytelių klojimas ant įvairių paviršių: laiptų, sienų, grindų;
• Mokėjimas naudotis mažosios mechanizacijos priemonėmis ir elektriniais įrankiais skirtais ardymo, paviršių paruošimo, plytelių klijų paruošimo darbams;

Mes siūlome

• Darbą draugiškame kolektyve ir reikiamas darbo priemones;
• Laiku mokamą atlyginimą;
• Darbo laikas: nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
• Siūlomas atlyginimas su priedais nuo 1200 Eur, neatskaičius mokesčių (galimas priedo padidinimas priklausomai nuo darbo efektyvumo).

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti adresu: vidmantas.naglis@lsmu.lt
Telefonas pasiteiravimui : 8 682 52799

Kandidatuodama(s) į šią darbo vietą, sutinkate, kad Universitetas gaus ir tvarkys Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) bei kitus jūsų anketoje pateiktus asmens duomenis dalyvavimo konkurse laisvai darbo vietai užimti tikslu.