Vykstantys konkursai

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas:

Medicinos akademijoje:

Farmacijos fakultete:

 • 1 asistento (1 x 0,25 , mokslo kryptis – farmacija, patvirtinto tyrėjo pakopa, atlyginimas 2017,50 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Farmakognozijos katedroje.

Medicinos fakultete:

 • 1 vyresniojo lektoriaus (1 x 1,0 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 2053,00 Eur  už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių),  1 asistento (1 x 0,5 et., mokslo kryptis – biologija, patvirtinto tyrėjo pakopa, atlyginimas 2017,50 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir 1 docento  (1 x 1,0  , mokslo kryptis – farmacija, pripažinto tyrėjo pakopa, atlyginimas 2267,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  Fiziologijos ir farmakologijos institute.
 • 2 vyresniųjų lektorių (1 x 0,25 et., 1 x 0,5  , mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 2053,22 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Akušerijos ir ginekologijos klinikoje.
 • 1 vyresniojo lektoriaus (1 x 0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 2231,75 Eur  už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)    Laboratorinės medicinos klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 1 docento (1 x 1,0  , mokslo kryptis – visuomenės sveikata, pripažinto tyrėjo pakopa, atlyginimas 2035,36 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  Profilaktinės medicinos katedroje.
 • 1 asistento (1 x 0,75 et., mokslo kryptis – psichologija, patvirtinto tyrėjo pakopa, atlyginimas 2053,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Sveikatos psichologijos katedroje.

Kardiologijos  institute:

 • 1 mokslo darbuotojo  (1 x 0,25 et., mokslo kryptis – medicina, pripažinto tyrėjo pakopa,  atlyginimas 2017,50  Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Klinikinės kardiologijos laboratorijoje.

Veterinarijos akademijoje:

Veterinarijos fakultete:

 • 1 asistento (1 x 1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija, patvirtinto tyrėjo pakopa, atlyginimas 2017,50 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Stambiųjų gyvūnų klinikoje.
 • 1  mokslo darbuotojo  (1 x 1,0 et., mokslo kryptis – veterinarija, pripažinto tyrėjo pakopa,  atlyginimas 2035,36  Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Stambiųjų gyvūnų klinikos Gyvūnų reprodukcijos laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2023 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 173 – 05 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti pedagoginio darbo patirties dėstyti dalyką „Farmakognozija“ studijų programos „Medicininė chemija“ studentams ir patirties vaistinių augalinių žaliavų cheminės sudėties tyrimuose – asistento pareigoms eiti  Farmakognozijos katedroje.

 1. Turėti pedagoginio darbo ir paskaitų skaitymo patirties – pareigoms eiti Fiziologijos ir farmakologijos institute. 3. Turėti gydytojo profesinę kvalifikaciją – vyresniojo lektoriaus pareigoms eiti Laboratorinės medicinos klinikoje. 4. Turėti pedagoginio darbo patirties dėstyti studentams lietuvių ir anglų kalbomis studijų dalykus taikomosios epidemiologijos, fundamentinės epidemiologijos, profilaktinės medicinos ir pokyčių valdymo visuomenės sveikatos priežiūros srityse – docento pareigoms eiti Profilaktinės medicinos katedroje. 5. Turėti psichologo profesinę kvalifikaciją, patirties dėstyti dalykus psichologinio konsultavimo, asmenybės teorijų temomis universitetinių psichologijos studijų programų studentams lietuvių ir anglų kalbomis, darbo patirties universitetinių psichologijos studijų programų komitete, turėti teorinių žinių ir praktinės darbo patirties su virtualia mokymosi aplinka Moodle ir MS Teams – asistento pareigoms eiti Sveikatos psichologijos katedroje. 6. Turėti žinių širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos srityje – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Kardiologijos institute. 7. Turėti patirties dėstyti stambiųjų gyvūnų chirurgijos ir stambiųjų gyvūnų vidaus ligų dalykus, turėti galiojančią veterinarinės praktikos licenciją – asistento pareigoms eiti Stambiųjų gyvūnų klinikoje. 8. Turėti veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Gyvūnų reprodukcijos laboratorijoje.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).
 5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).
 6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.
 7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.
 8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį susisiekimui.
 9. Anglų kalbos lygį įrodantį dokumentą;
 10. Pretendento veiklos planą penkerių metų laikotarpiui.

Dokumentus pateikti iki 2024 m. balandžio 26 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

 

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia rinkimus viešojo konkurso būdu eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:

Medicinos akademijoje:            

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • Vedėjo Bioetikos katedroje.

Išrinktas katedros vedėjas pareigas turi pradėti eiti nuo 2024 m. rugsėjo  24 d.

 • Vedėjo Profilaktinės medicinos katedroje.

Išrinktas katedros vedėjas pareigas turi pradėti eiti nuo 2024 m. birželio 21 d.

Už vadovavimą katedrai mokamas priedas pagal  LSMU darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos p. 26.1.1.

Pretendentai į katedros vedėjo  pareigas turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 80-9 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą dalyvauti rinkimuose.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.
 • Atestacijos kortelę.
 • Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos skyriaus.

Dokumentus pateikti iki 2024 m. balandžio 22 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.