Vykstantys konkursai

< Grįžti

Šiuo metu vykstantys konkursai

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas:

Medicinos akademijoje:

Farmacijos fakultete:

 • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – farmacija, atlyginimas 1826,52 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje.

Medicinos fakultete:

 • 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 2697,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Akių ligų  
 • 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 2094,36 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Akušerijos ir ginekologijos klinikoje.
 • 1 lektoriaus   (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1826,52 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir  1 profesoriaus   (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 2094,36 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Chirurgijos klinikoje.
 • 1 docento  (1,0 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1864,98 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Šeimos medicinos klinikoje.
 • 1 profesoriaus (0,625 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 2418,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Pulmonologijos 
 • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 1740,96 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių)  Pulmonologijos klinikos Pulmonologijos 
 • 1 lektoriaus  (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1826,52 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Laboratorinės medicinos klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

 • 1 mokslo darbuotojo  (0,5 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas 1826,52 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Sveikatos  tyrimų institute.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti studijų dalykų „Socialinė farmacija“, „Farmacinė rūpyba“, „Farmacinės veiklos pagrindai“ dėstymo patirties – docento pareigoms eiti Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje. 2. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo oftalmologo – profesoriaus pareigoms eiti Akių ligų klinikoje, abdominalinės chirurgijos gydytojo – lektoriaus ir profesoriaus pareigoms eiti Chirurgijos klinikoje, šeimos gydytojo – docento pareigoms eiti Šeimos medicinos klinikoje, gydytojo pulmonologo – profesoriaus pareigoms eiti Pulmonologijos klinikoje. 3. Turėti bent vieną publikaciją astmos tematika recenzuojamame mokslo leidinyje, mokslinių astmos tyrimų vykdymo patirties dirbant su bronchų lygiųjų raumenų ląstelėmis ir eozinofilais – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Pulmonologijos laboratorijoje. 4. Turėti medicinos biologo profesinę kvalifikaciją – lektoriaus pareigoms eiti Laboratorinės medicinos klinikoje. 5. Turėti tarptautinių vaikų ir paauglių sveikatos ir gyvensenos tyrimų patirties, darbo gyvensenos medicinos srityje patirties – mokslo darbuotojo pareigoms eiti Sveikatos tyrimų institute.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 • Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).
 • Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).
 • Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.
 • Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.
 • Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2023 m. vasario 24 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas:

Medicinos akademijoje:

Medicinos fakultete:

3 asistentų (3 × 0,25 et., mokslo kryptis – slauga, atlyginimas 1740,96 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir 2 lektorių (2 × 0,25 et., mokslo kryptis – slauga, atlyginimas 1826,52 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Akušerijos ir ginekologijos klinikoje.

1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 2207,84 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Kardiologijos klinikoje.

Odontologijos fakultete:

1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija, atlyginimas 1826,52 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje.

Veterinarijos akademijoje:

Gyvūnų mokslų fakultete:

1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 1826,52 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto Regos neurofiziologijos laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr.134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo kardiologo – profesoriaus pareigoms eiti Kardiologijos klinikoje, gydytojo – vaikų odontologo – lektoriaus pareigoms eiti Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje. 2. Gebėti atlikti ir modeliuoti psichofizikinius eksperimentus, kurti matematinius modelius – vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Regos neurofiziologijos laboratorijoje.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 • Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).
 • Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).
 • Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.
 • Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.
 • Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2023 m. vasario 10 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr.102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.