Žmonių palaikų aukojimo medicinos mokslui programa

Jei Jūs nusprendėte paaukoti savo palaikus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Anatomijos institutui, Lietuvos medicinos darbuotojų bendruomenė yra labai dėkinga už tokį kilnų Jūsų apsisprendimą. Šis Jūsų sprendimas leis medicinos studentams ir gydytojams studijuoti žmogaus anatomiją.

Prašome užpildyti Paskutinės valios pareiškimo formos 3–4 egzempliorius ir juos pasirašyti. Vieną formos pasirašytą egzempliorių išsiųskite Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Anatomijos institutui (A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas LT44307), antrąjį egzempliorių pasilikite sau, o kitus egzempliorius (jei pageidaujate) įteikite saugoti Jūsų artimiesiems arba žmonėms, kuriais Jūs pasitikite. Šis Jūsų paskutinės valios pareiškimas yra konfidencialus (neviešinamas), todėl prašome apie Jūsų sprendimą informuoti tik savo artimuosius bei/arba savo bendrosios praktikos gydytoją.

Jei Jūs pakeisite savo gyvenamąją vietą, prašome apie tai kuo skubiau pranešti LSMU Anatomijos instituto administratorei Astai Jurevičiūtei (el. p. asta.jureviciute@lsmu.lt; tel. 8-37 327239).

Rembrandt „The Anatomy Lesson of Dr Nicolaes Tulp“. Šaltinis: Mauritshuis, The Hague

Gavę Jūsų užpildytą ir pasirašytą Paskutinės valios pareiškimo formą, mes Jums išsiųsime specialią kortelę, kurią Jūs saugosite kartu su Jūsų asmens dokumentais. Po mirties Jūsų artimieji mums apie tai praneš telefonu. Tai galės padaryti Jūsų šeimos nariai ar kiti Jūsų pareiškime nurodyti artimieji. Palaikų atvežimą į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą atliks Anatomijos institutas. Ne darbo valandomis, savaitgaliais bei švenčių dienomis Jūs galite susisiekti su mumis šiame informaciniame lape nurodytais mobiliaisiais telefonų numeriais.

Jūsų palaikai Anatomijos institute bus iki 3 metų. Tokį Jūsų palaikų saugojimo terminą sąlygoja palaikų balzamavimo ypatybės ir žmogaus kūno anatomijos studijų trukmė. Pasibaigus Jūsų balzamuotų palaikų saugojimo laikotarpiui Anatomijos institute, Jūsų palaikai bus kremuojami arba, Jums pageidaujant, laidojami be kremavimo. Karstas arba urna su kremuotais Jūsų palaikais bus palaidota Kauno miesto kapinių sklype, kuriame Lietuvos sveikatos mokslų universitetas laidoja ir prižiūri žmonių palaikus, panaudotus moksliniams tyrimams ir studijoms. Jei pageidaujate, kad Jūsų palaikai arba urna su Jūsų kremuotais palaikais būtų palaidoti (-a) kitoje vietoje, tai Jūs turite pažymėti Jūsų Paskutinės valios pareiškime.

Aukštos kvalifikacijos Anatomijos instituto specialistai nuolat papildo Anatomijos muziejaus mokomųjų eksponatų kolekciją, kurioje jie ilgai saugomi ir naudojami medicinos studentams mokyti. Anatomijos eksponatai vaizduoja atskiras žmogaus kūno dalis ir organus. Sutikimą, kad Jūsų palaikų dalys ar organai būtų panaudoti kaip anatominiai eksponatai, Jūs taip pat galite pareikšti, pildydami Paskutinės valios pareiškimą. Jei savo pareiškime Jūs nesutiksite, kad Jūsų palaikų atskiros dalys būtų panaudoti kaip anatominiai eksponatai, jos tam nebus naudojamos.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Anatomijos institutas prisiima atsakomybę už Jūsų palaikų kremavimą, palaidojimą ir kapo priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 17 straipsnio nuostatas bei LSMU patvirtintą Žmogaus palaikų naudojimo medicinos studijoms programos vykdymo tvarkos aprašą.

Pildydami Paskutinės valios pareiškimą, Jūs įvardykite bent tris artimuosius, kurie savo parašais įsipareigos pranešti Anatomijos institutui apie Jūsų mirtį.

Dėmesio: Jūs visada ir be jokių paaiškinimų galite atšaukti Jūsų palaikų aukojimą LSMU Anatomijos institutui. Užtenka, kad apie tai Jūs asmeniškai informuosite Anatomijos institutą telefonu, paštu arba elektroniniu paštu. Jei mirtis Jus ištiks už Lietuvos Respublikos ribų, Jūsų Paskutinės valios pareiškimo sutartis su Anatomijos institutu bus negaliojanti. Jūsų Paskutinės valios pareiškimas negalios, jei Jūs mirsite smurtine mirtimi arba sergate užkrečiamosiomis ligomis.