Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra

Katedroje šiuo metu studijuoja trys doktorantai. Per pastaruosius penkerius metus sėkmingai doktorantūros studijas baigė penki doktorantai. Katedroje kiekvienais metais magistrinius darbus pasirenka vykdyti ne mažiau kaip 50 studentų.  Katedroje yra vykdomi įvairių farmacinių formų technologinio funkcionalizavimo tyrimai, naudojant inovatyvias technologijas ir modernią aparatūrą. Laukiamas vykdomų darbų rezultatas – kokybiškų farmacijos produktų ir kosmetikos gaminių, aktualių verslui ir draugiškų aplinkai, kūrimas. Katedros dėstytojai, atlikdami sveikatos politikos gairių įgyvendinimo farmacijos sektoriuje tyrimus, dalyvauja LRS, SAM ir VVKT veikloje, diegiant naujus vaistininkų profesinės veiklos aspektus. Naujausios studijų, mokslo ir praktinės žinios perduodamos studentams paskaitų, laboratorinių darbų ir seminarų metu.

Katedros pedagoginį ir mokslinį personalą sudaro šie etatai: 3,5 et. profesorių, 9,25 et. docentų, 0,5 et lektorių ir 1,25 asistentai.

APIE KATEDROS VEIKLĄ

Privalomi dalykai
 • Modulis: Sveikatos priežiūros pagrindai (2 kursas, 3-4 sem.)
 • Farmacinės technologijos (2 kursas, 4 sem., 3 kursas, 5 sem.)
 • Farmacijos raida (3 kursas, 5-6 sem.)
 • Farmacijos rinkodara (3 kursas, 5 sem.)
 • Mokslinių tyrimų praktika (3 kursas, 6 sem.)
 • Socialinė farmacija (4 kursas, 7-8 sem.)
 • Farmacijos pramonės technologijos (4 kursas, 7-8 sem.)
 • Farmacinė rūpyba (5 kursas, 9 sem.)
 • Farmacinė ekonomika (5 kursas, 9 sem.)
 • Modulis Farmacijos profesinė praktika (5 kursas, 9-10 sem.)
 • Magistro baigiamasis darbas, (3 kursas, 7-8 sem., 4 kursas, 9-10 sem.) 
Pasirenkami dalykai
 • Marketingo pagrindai (2 kursas, 3 sem.)
 • Lyderystė farmacijoje (2 kursas, 3 sem.)
 • Medicina ir farmacija mene (3 kursas, 5 sem.)
 • Saugių kosmetikos gaminių kūrimas (4 kursas, 8 sem.)
 • Komunikacija ir konfliktinių situacijų valdymas visuomenės vaistinėse (5 kursas, 9 sem.)
Podiplominės studijos
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Podiplominių studijų centras veikia bendradarbiaudamas su Universiteto struktūriniais ir funkciniais padaliniais, Lietuvos ir užsienio šalių juridiniais asmenimis. Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje yra podiplominių studijų centro padalinys.

Programa ,,Socialinės farmacijos ir farmakologijos naujienos“   kodas  LSMU PSC sistemoje ,,Medas” KMU383Programa ,,Trumpas socialinės farmacijos ir farmakologijos naujienų kursas “   kodas LSMU PSC  sistemoje ,,Medas” KMU388.

Mokslinių konferencijų ir kitų mokslinių renginių organizavimas 

1. Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija ,,Šiuolaikinė farmacija: lūkesčiai, iššūkiai ir idėjos. 2019 m. pavasaris“
2. Contemporary pharmacy: ISSUES, challenges and expectations”;
3. 10th International Pharmaceutical Conference „Science and Practice 2019;
4. Šiuolaikinė farmacija: lūkesčiai, iššūkiai ir idėjos. 2019 m. pavasaris.“ (tarptautinė mokslinė praktinė konferencija) ;
5. Šiuolaikinė farmacija: lūkesčiai, iššūkiai ir idėjos. 2019 m. ruduo.“ (tarptautinė mokslinė praktinė konferencija) ;
6. Farmacijos produktų sauga: maisto papildai, vaistiniai preparatai, odos gaminiai. 2019 ; m. ruduo. (nuotolinė mokslinė praktinė konferencija) ;
7. Farmacijos mokslas ir praktika 2019. (tarptautinė mokslinė praktinė konferencija)
8.Kompleksinė pagalba sergančiam vėžiu: vaistininko ir gydytojo patarimai (tarptautinė nuotolinė mokslinė praktinė konferencija);
9. Farmacijos aktualijos Kaune ir Vilniuje. (mokslinės praktinės konferencijos farmacijos specialistams)
10th International Pharmaceutical Conference „Science and Practice 2019” .

Mokslinių tyrimų kryptys, plėtra
Mokslinių tyrimų kryptys yra naujų farmacijos produktų ir odos priežiūrai skirtų gaminių kūrimas, naujų preparatų receptūrų ir technologijų paieška. Mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą sudaro trys veiklos sritys: fundamentiniai moksliniai tyrimai,  taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.
Plėtojami moksliniai tyrimai, siekiant sukurti kokybiškus farmacijos produktus ir kosmetikos gaminius, aktualius verslo poreikiams ir palankius aplinkai. Tyrimų metu siekiama nustatyti vaistinių, augalinės kilmės ir pagalbinių medžiagų, naudojamų kietųjų, skystųjų ir puskiečių vaistų formų bei kosmetikos gaminių gamybai, įtaką technologiniam funkcionalizavimui, susiformavusių sistemų savybėms bei struktūrai, siekiant pagrįsti inovatyvaus farmacijos produkto receptūrą ir technologiją. Sukurtų farmacijos produktų inovatyvumui įvertinti siekiama pritaikyti neinvazinius mikroskopinius metodus. Diegiant pažangias technologijas, siekiama ekologizuoti gamybą, skatinti gamybos produktyvumo augimą, kuris svarbus ir vaistų pramonei. Vienas pagrindinių gamybos ekologizavimo būdų yra ekologiškos žaliavos naudojimas bei ekologinio ženklo įdiegimas gamybos įmonėse.
Farmacinės rūpybos elementų taikymas farmacijos praktikoje, vaistų vartojimo problemų  tyrimai, etnofarmacinių preparatų, senųjų vaistų receptūrų analizė ir pritaikymas šiuolaikiniai praktikai  – pagrindinės mokslinių tyrimų socialinėje farmacijoje kryptys. Atliekami farmacinės rūpybos tyrimai teikia rekomendacijas kaip gerinti farmacinę paslaugą ir jos teikimą pacientams, užtikrinant saugų ir racionalų vaistų vartojimą. Etnofarmaciniai tyrimai bei senųjų receptūrų analizė teikia įžvalgas, naujų vaistų kūrimui ir vystymui.
Padalinio atliekama mokslinių tyrimų pagrindinė tema (kryptis) – Vaistų technologijų kūrimo, tobulinimo, ir farmacinės veiklos taikymo prie šiuolaikinių kokybės pokyčių tyrimas.
Potemės:
1. Technologinių veiksnių įtaka kietų, skystų ir puskiečių farmacinių formų kokybei ; vadovė prof. J. Bernatonienė .
2. Vaistinių veikliųjų medžiagų, pasižyminčių antioksidaciniu / prooksidaciniu aktyvumu, paieška ir naujų produktų poreikio prognostiniai tyrimai ; vadovė 
prof. D. Majienė .
3. Socialinės farmacijos tyrimai ir kietų farmacinių formų funkcionalizavimas ir gamyba ; vadovas prof. S.Savickas.
4. Farmacinės rūpybos ir organizacinių veiksnių tyrimai ; vadovė prof . L.Kubilienė.
 • 2021-2023 m. E!13474 EUREKA – ECO-AQUA-RECYCLE. Funkcinių žuvų pašaro priedų kūrimas iš gamtinės dumblių biomasės. Projekto vadovas – prof. N. Savickienė.
 • 2023 09-2023 10 Erasmus+ projektas ”Studentų ir darbuotojų mobilumui vykdyti”, Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra kartu su Tarptautinių ryšių ir studijų centru. Dalyvauja prof. J. Bernatonienė, prof. R. Morkūnienė, doc. G. Kasparavičienė, doc. Ž. Pranskūnienė, dokt. J.A. Kazlauskaitė, dr. I. Matulytė, dokt. J. Stabrauskienė, dr. L. Pudžiuvelytė, Žaneta Dičkutė ir Justina Vonžodienė.
 • 2021-2023 m. „Pluoštinių kanapių tikslinių metabolitų valdymas COVID-19 simptomus lengvinantiems produktams kurti (TerpenCoTech). Vadovas – dr.V.Tilvikienė.
 • 2022 10 – 2022 11  Erasmus+ projektas ”Studentų ir darbuotojų mobilumui vykdyti”. Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra kartu su Tarptautini ų ryšių ir studijų centru. Dalyvauja prof. J. Bernatonienė, prof. R. Morkūnienė, doc. G. Kasparavičienė, doc. Ž. Pranskūnienė, dokt. J.A. Kazlauskaitė, dr. I. Matulytė, dokt. J. Stabrauskienė, dr. L. Pudžiuvelytė, Žaneta Dičkutė ir Justina Vonžodienė.
 • 2020-2022 m. “Inovatyvaus maisto papildo, skirto vyresniems žmonėms siekiant išvengti senatvinio silpnumo sindromo ir nepakankamos mitybos būklės sukūrimas”. Vadovas – prof. R. Benetis. Dalyvauja katedros darbuotojai – prof. J. Bernatonienė, doc. G. Kasparavičienė, doc. Z. Kalvėnienė, dr. L. Pudžiuvelytė, dokt. J.A. Kazlauskaitė.
 • 2022 m. Kramtomų gelinių tablečių su mikrokapsuliuotomis augalinėmis veikliosiomis medžiagomis pritaikymas COVID-19 viruso sukeltiems oadariniams lengvinti. Projekto vadovė – prof. J. Bernatonienė.
 • 2022 m. UAB “Birštono mineraliniai vandenys” ir Ko investicijų skatinimas į MTEP veiklas, kuriant inovatyvius produktus. Projekto vadovas – prof. V. Jakštas
 • 2020 12 –2021 06 UAB “Fitodenta MTEP biotechnologinių rezultatų komercinimas. Projekto vadovas – Dr. Pečiūra. Dalyvauja katedros darbuotojai – prof. J. Bernatonienė, doc. Z. Kalvėnienė, vyr.m.d. D.M. Kopustinskienė.
 • 2017-2021 m. Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas (Eunutritech). Projekto vadovas – prof. V. Jakštas. Dalyvauja katedros darbuotojai – prof. J. Bernatonienė, dokt. L. Pudžiuvelytė, prof. A. Savickas, dokt. I. Matulytė.
 • 2020-2021 m. Lietuvos agrobiologiniuose ištekliuose (Lietuvos durpynų Spahagnum samaninėse durpėse ir sapropelyje) galimai esančių organinių aktyviųjų medžiagų tyrimai siekiant jas panaudoti naujų produktų gamybai. Projekto vadovas – Prof. J. Bernatonienė. Dalyvauja katedros darbuotojai – prof. J. Bernatonienė, doc. S. Velžienė, doc. G. Drakšienė, doc. Z. Kasparavičienė, dokt. L. Pudžiuvelytė.
 • 2020-2021 m. Dėl konsultavimo paslaugų teikimo farmacijos srityje. Tadžikistano valstybinis medicinos universitetas Avicenna. Projekto vadovas – prof. J. Bernatonienė. Dalyvauja katedros darbuotojai – prof. J. Bernatonienė, prof. D. Majienė, doc. S. Velžienė, doc. Z. Kalvėnienė.
 • 2018-2021 m. UAB „AKVAVITA“ investicijų į MTEP veiklas skatinimas, kuriant inovatyvius produktus gėrimų pramonėje. Projekto vadovas – prof. V. Jakštas. Dalyvauja katedros darbuotojai – prof. J. Bernatonienė, doc. Z. Kalvėnienė, doc. G. Kasparavičienė, doc. G.
 • Projektas „UAB „Birštono mineraliniai vandenys” ir Ko;
 • ,,Investicijų skatinimas į MTEP veiklas, kuriant inovatyvius produktus” (Nr. J05-LVPA-K-03-0117); ,,Akies mikrocirkuliacijos pokyčių, reikšmingų diagnozuojant ir gydant žmogaus organizmo kritines būkles, nustatymas ir parametrizavimas”;
 • „UAB „AKVAVITA“ investicijų į MTEP veiklas skatinimas, kuriant inovatyvius produktus gėrimų pramonėje“ (Nr. J05-LVPA-K-03-0117);
 • Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas (Eunutritech) (Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0062).
Inicijuotos Lietuvos ir užsienio partnerystės katedroje
Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra
Prof. Jurga Bernatonienė
Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedros vedėja
Visi kontaktai