Biochemijos katedros studijų ir mokslo bazė yra abiejose LSMU akademijose. Medicinos akademijoje Biochemijos katedra turi 3 mokomąsias laboratorijas. Viena iš mokomųjų laboratorijų yra pritaikyta biochemijos dalyko studijoms Medicininės ir veterinarinės biochemijos studijų programoje – yra pagrindinė biochemijos laboratorijos rutininių tyrimų įranga bei spektrofotometrinių, oksimetrinių ir imunohistocheminių tyrimų kompiuterizuota įranga. Kitose laboratorijose medicinos chemiją ir biochemiją studijuoja 1 ir 2 kurso studentai, įstojusieji į Odontologijos, Farmacijos, Medicinos, Visuomenės sveikatos, Slaugos, Maisto mokslo ir Gyvūnų mokslo programas.

Veterinarijos akademijos bazėje Biochemijos katedra turi 3 mokomąsias ir vieną mokslinių tyrimų laboratoriją. Viena iš mokomųjų laboratorijų yra specializuota maisto cheminei analizei vykdyti. Mokslinių tyrimų laboratorijoje įdiegta moderni dujų chromatografijos sistema, pritaikyta atlikti maisto ir biologinės medžiagos sudėtinių dalių tyrimus.

Katedroje dirba 29 dėstytojai: 9 profesoriai, 8 docentai, 7 lektoriai, 5 asistentai. Studijas aptarnauja studijų administratorius, 2 mokomųjų laboratorijų vedėjai, 5 vyresnieji laborantai.

MISIJA

Padėti visų Sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų studentams įgyti žinių ir gebėjimų, būtinų analizuoti, vertinti ir interpretuoti žmogaus ir gyvūnų laboratorinių tyrimų duomenis; vykdyti audinių ir organų pažaidos mechanizmų molekulinius tyrimus bei tyrimus, susijusius su inovatyvių maisto produktų kokybės užtikrinimu.

APIE KATEDROS VEIKLĄ

Biochemijos katedra yra atsakinga už I pakopos studijų programą Medicininė ir veterinarinė biochemija. Katedros dėstytojai yra Medicininės ir veterinarinės biochemijos studijų programos komiteto nariai. Katedroje dėstomi biochemijos ir biologinės chemijos dalykai Odontologijos, Farmacijos, Veterinarinės medicinos, Gyvulininkystės technologijų (I pakopa), Slaugos (I pakopa), Visuomenės sveikatos (I pakopa), Maisto mokslo (I pakopa), Veterinarinės maisto saugos (I pakopa) ir Gyvūnų mokslo (I pakopa) studijų programose. Didžiausia Biochemijos katedros pedagoginės veiklos dalis tenka Medicinos studijų programai vykdyti: I kurse dėstomas medicininės chemijos dalykas, II–III kursuose katedra dalyvauja dėstant beveik visus integruotus ikiklinikinės medicinos modulius, o IV kurse – dėstant dalį klinikinės medicinos modulių.

Katedros dėstytojai vadovauja bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams Medicinos, Veterinarinės medicinos, Maisto mokslo, Medicininės ir veterinarinės biochemijos bei Veterinarinės maisto saugos programose.

Katedros dėstytojai dalyvauja rengiant doktorantus – skaito pasirenkamųjų dalykų  paskaitas Medicinos, Biologijos ir Veterinarinės medicinos krypties doktorantams.

Katedros dėstytojai ir doktorantai mokslinius tyrimus vykdo dviem kryptimis:

 • Audinių ir organų pažaidos molekulinių mechanizmų tyrimas.
 • Kompleksinis inovatyvių maisto produktų vertinimas.

Tyrimai atliekami glaudžiai bendradarbiaujant su LSMU Neuromokslų institutu, Universitetinių klinikų Veido ir žandikaulių klinika ir kitais universiteto mokslo centrais. Tyrimų rezultatai yra skelbiami Clarivate Analytics Web of Science žurnaluose su citavimo rodikliu. Per 5 metus yra paskelbti 39 tokie straipsniai.

Dėstytojai savo mokslinių tyrimų rezultatus pristato mokslinėse konferencijose. Sėkmingai vyksta doktorantų vykdomi moksliniai tyrimai – Biochemijos katedros doktorantė Evelina Rekuvienė (vadovė prof. R. Morkūnienė) dalyvavo geriausių stendinių pranešimų nominacijose ir laimėjo I vietą Lietuvos neuromokslų asociacijos konferencijoje, vykusioje 2016 m. gruodžio mėn. Vilniuje, bei  II vietą Lietuvos neuromokslų asociacijos 9-oje konferencijoje, vykusioje 2017 m. gruodžio 1 d. LSMU.

 • „Daugiakanalės ultragarsinės koagulometrijos metodo sukūrimas ir biomedicininis ištyrimas”, Lietuvos mokslo taryba (2004–2006). Projekto veiklų vykdymo dalyvis.
 • „Farmacijos ir medicinos krypties magistrantūros, rezidentūros ir doktorantūros studijų programų plėtra farmacijos, biochemijos, biotechnologijos ir medicininės genetikos srityse” (Europos socialinio fondo agentūra), 2004–2008. Projekto veiklų vykdymo dalyvis.
 • Projektas „Kauno tarpuniversitetinių biomolekulinių mokslų magistrinių studijų integracija”. BPD2004-ERPF-1.5.0-02-04/0065-01 (2006-2008). Partneris.
 • KMU Mokslo fondo projektas  „Ląstelių energetinio būvio ir baltymų fosforilinimo įtaka plyšinių jungčių formavimuisi ir savybėms” (2007–2009). Pareiškėjas ir vykdytojas.
 • „Santakos slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro projektas (2007–2013). Projekto veiklų vykdymo dalyvis.
 • Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas“ VP1-2.2-ŠMM-08- V-01-00 (2009–2012). Projekto veiklų vykdymo dalyvis.
 • Bendras LSMU ir Institute of Public Health and Environment (Bilthoven, Nyderlandai) projektas „Are supplements good for healthy ageing?”, habil. dr. L. Ivanov
 • Lietuvos mokslo tarybos LNL projektas „Kasos žvaigždinių ląstelių aktyvumo ir redokso būsenos tyrimai“ (2012–2014). Projekto veiklų vykdymo dalyvis.
 • „Karvių pieno riebalų rūgščių (sočiųjų ir nesočiųjų) sudėties tyrimai bei rekomendacijų dėl žaliavinio pieno kokybės gerinimo pateikimas“ (2015–2016) (sutarties Nr. MT-15-42/PRM 15-96), finansavo LR žemės ūkio ministerija. Projekto veiklų vykdymo dalyvis.
 • „Horizontas 2020“ programos ERA-NET COFUND schemos programos M-era.Net projektas „PELARGODONT“ (Engineering and functionalization of delivery system with Pelargonium sidoides biologically active substance on inflamed periodontal surface area) (2017–2019). Projekto veiklų vykdymo dalyvis.
 • Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Inovatyvus pieno ir išrūgų maistinių matricų modeliavimas naujais raugais ir biokomponentais saugesnio sūrio gamybos technologijai sukurti (INOSŪRIS)”, 2018–2021,01.2.2-LMT-K-718- 01-0032. Projekto veiklų vykdymo dalyvis.
 • „Ryšio tarp riebalų sudėties žaliame piene ir iš jo pagamintuose pieno produktuose nustatymas“, 2017–2018, sutarties Nr. MT-17-13/PRM17-71), finansavo LR žemės ūkio ministerija. Projekto veiklų vykdymo dalyvis.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Biochemijos katedra palaiko ryšius su Nacionaliniu visuomenės sveikatos ir aplinkos institutu (Nyderlandai) (National Institute for Public Health and Environment, Bilthoven, the Netherlands), Ženevos universitetu (Šveicarija), Kembridžo universitetu (Cambridge University, UK) ir kitais Europos universitetais bei aukštosiomis mokyklomis. Tokie ryšiai yra svarbūs naujiems tyrimo metodams įsisavinti ir diegti į mokslinius tyrimus bei naujiems mokymo metodams diegti į studijų procesą.

Švietėjiška veikla

Biochemijos katedros dėstytojai įsijungia į LSMU vykdomą švietėjišką veiklą: dalyvauja  mokyklų organizuojamuose renginiuose, supažindina moksleivius su LSMU studijų programomis. Susipažinti su biomedicinos mokslų naujovėmis į Biochemijos katedrą atvyksta mokyklų pedagogai – chemijos mokytojų grupė iš Šakių ir Jurbarko rajonų mokyklų, biologijos ir chemijos mokytojų asociacijų sukviestos pedagogų grupės.

Biochemijos katedra
Prof. Rasa Banienė
Biochemijos katedros vedėjas
Visi kontaktai