MF Egzaminų centro (EC) veiklos tikslas – kokybiškas ir reprezentatyvus egzaminų/testų/objektyvaus struktūrinio klinikinio egzamino organizavimas bei vykdymas, Universiteto patirties atstovavimas ir autorinių Universiteto teisių į sukurtą produktą išsaugojimas.

APIE MF EGZAMINŲ CENTRĄ

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakultete vyksta didelės apimties egzaminai: objektyvus struktūrinis klinikinis egzaminas (OSKE), baigiamasis Medicinos programos egzaminas ir srautiniai egzaminai Medicinos studijų programoje (daugiau kaip 100 studentų).  Norint užtikrinti efektyvų didelės apimties egzaminų organizavimą, maksimalią galimą apsaugą nuo dirbtinio intelekto panaudojimo, vykdymą bei kokybės užtikrinimą, MF Egzaminų centras, kaip vidinis projektas, patvirtintas 2023 m. liepos mėnesį. Centro veikla apima:

  • statistinę ir psichometrinę egzaminų analizę;
  • apeliacijų svarstymą;
  • metodinių rekomendacijų rengimą;
  • egzaminuose dalyvaujančių dėstytojų skatinimą (karjera, atestavimas);
  • tiriamąją ir mokslinę veiklą;
  • kitų Universiteto fakultetų įtraukimą į EC veiklą.

Kontaktai

MF Egzaminų centras
egzaminu.centras@lsmu.lt
Eivenių g. 4, Kaunas
Doc. dr. Ingrida Grabauskytė
MF Egzaminų centro vadovė