Medicinos Fakulteto taryba, komitetai

Fakulteto taryba

Pirmininkas: Baranauskaitė Asta prof.dr., asta.baranauskaite@kaunoklinikos.lt

Pirmininko pavaduotojas: Dambrauskas Žilvinas prof. dr. Zilvinas.Dambrauskas@kaunoklinikos.lt

Sekretorius: Vitkauskienė Astra prof. dr. astra.vitkauskiene@kaunoklinikos.lt

Nariai:
1. Balnytė Ingrida prof. dr.
2. Basevičius Algidas prof. dr.
3. Briedis Kasparas dokt.
4. Būgaitė Radvilė stud.
5. Krylovienė Danutė
6. Macas Andrius prof. dr.
7. Miliauskas Skaidrius prof. dr.
8. Naudžiūnas Albinas prof. habil. dr.
9. Padervinskis Evaldas doc. dr.
10. Plisienė Jurgita prof. dr.
11. Sereikaitė Liveta stud.
12. Simanauskas Ignas stud.
13. Smailys Alfredas prof. dr.
14. Tamošuitis Tomas doc. dr.
15. Ugenskienė Rasa prof. dr.
16. Vaitkus Antanas prof. dr.
17. Valius Leonas prof. dr.
18. Žaliaduonytė Diana prof. dr.
19. Žumbakys Žygimantas stud.

 

Medicinos fakulteto Tarybos Studijų ir mokslo komisija:

Pirmininkas: Dambrauskas Žilvinas prof. dr. Zilvinas.Dambrauskas@kaunoklinikos.lt

1. Balnytė Ingrida prof. dr.
2. Basevičius Algidas prof.dr.
3. Dambrauskas Žilvinas prof.dr.
4. Macas Andrius prof.dr.
5. Naudžiūnas Albinas prof.habil.dr.
6. Simanauskas Ignas stud.
7. Ugenskienė Rasa prof.dr.
8. Valius Leonas prof.dr.
9. Žaliaduonytė Diana prof.dr.
10. Vitkauskienė Astra prof. dr.

Studijų programų komitetai

Prof. dr. Rasa Banienė – Pirmininkė
El. paštas: rasa.baniene@lsmu.lt Tel.: +370 75 799 99

Doc. dr. Rūta Budreckienė –  Pirmininkės pavaduotoja
Prof. dr. Laima Ivanovienė – Sekretorė
Prof. dr. Vilmantė Borutaitė
Prof. dr. Astra Vitkauskienė
Asist. Arvydas Strazdauskas
SA atstovė Emilija Paškevičiūtė
Dr. Giedrė Šinkūnaitė – Maršalkienė, socialinio dalininko UAB „ThermoFisher Scientific Baltic“ atstovė

Prof. dr. Rasa Ugenskienė – Pirmininkė
El. paštas: rasa.ugenskiene@lsmu.lt Tel.:  +370 61594003

Lekt. Dr. Paulina Vaitkienė – Pirmininkės pavaduotoja
Gita Lašienė – Sekretorė
Prof. dr. Algimantas Kriščiukaitis
Lekt. dr. Rasa Bernotienė
Lekt. dr. Ramutė Mišeikienė
Lekt. dr. Renata Bižienė
Lekt. dr. Kristina Morkūnienė
Asist. Rūta Insodaitė
SA atstovė Dominyka Visockytė
Dr. Giedrė Šinkūnaitė – Maršalkienė, socialinio dalininko UAB „Thermo Fisher Scientific Baltic“ atstovė

Darbo planai:
Darbo planas 2021/2022m.m.
Darbo planas 2019/2020m.m.

Veiklos ataskaitos:
Veiklos ataskaita 2020/2021m.m.
Veiklos ataskaita 2019-2020m.m.:

Pirmininkė – Prof. dr. Astra Vitkauskienė
El. paštas: astra.vitkauskiene@lsmu.lt  Tel.:  +370 37 326775

Sekretorė – Prof. dr. Daiva Urbonienė  

Nariai:

Prof. habil. dr. Albinas Naudžiūnas
Prof. dr. Erika Skrodenienė
SA atstovė Dominyka Visockytė
Socialinių partnerių atstovė Solveiga Zenona Gudžinskienė

Ataskaitos:

Pirmininkė – Prof. dr. Asta Baranauskaitė
El. paštas: asta.baranauskaite@lsmu.lt  Tel.:  +370 37 326234

Nariai:

Prof. habil. dr. Albinas Naudžiūnas
Prof. dr. Neringa Paužienė
Lekt. dr. Sonata Barilienė
Lekt. dr. Renata Bižienė
Prof. dr. Giedrė Jurkevičienė
SA atstovas Žygimantas Žumbakys
SA atstovė Vika Jackevičiūtė
LGS atstovė Danutė Krylovienė

Ataskaitos: