LSMU Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakultetas

Medicinos Fakulteto taryba, komitetai

Fakulteto taryba

Pirmininkas: Baranauskaitė Asta prof.dr., asta.baranauskaite@kaunoklinikos.lt

Pirmininko pavaduotojas: Dambrauskas Žilvinas prof. dr. Zilvinas.Dambrauskas@kaunoklinikos.lt

Sekretorius: Vitkauskienė Astra prof. dr. astra.vitkauskiene@kaunoklinikos.lt

Nariai:
1. Balnytė Ingrida prof. dr.
2. Basevičius Algidas prof. dr.
3. Briedis Kasparas dokt.
4. Milda Lekšaitė stud.
5. Krylovienė Danutė
6. Macas Andrius prof. dr.
7. Miliauskas Skaidrius prof. dr.
8. Naudžiūnas Albinas prof. habil. dr.
9. Padervinskis Evaldas doc. dr.
10. Plisienė Jurgita prof. dr.
11. Medeinė Markevičiūtė stud.
12. Simanauskas Ignas stud.
13. Smailys Alfredas prof. dr.
14. Tamošuitis Tomas doc. dr.
15. Ugenskienė Rasa prof. dr.
16. Vaitkus Antanas prof. dr.
17. Valius Leonas prof. dr.
18. Žaliaduonytė Diana prof. dr.
19. Beatričė Linkauskaitė stud.

Medicinos fakulteto Tarybos Studijų ir mokslo komisija:

Pirmininkas: Dambrauskas Žilvinas prof. dr. Zilvinas.Dambrauskas@kaunoklinikos.lt

1. Balnytė Ingrida prof. dr.
2. Basevičius Algidas prof. dr.
3. Dambrauskas Žilvinas prof. dr.
4. Macas Andrius prof. dr.
5. Naudžiūnas Albinas prof. habil. dr.
6. Simanauskas Ignas stud.
7. Ugenskienė Rasa prof. dr.
8. Valius Leonas prof. dr.
9. Žaliaduonytė Diana prof. dr.
10. Vitkauskienė Astra prof.  dr.

Studijų programų komitetai

Prof. dr. Rasa Banienė – Pirmininkė
El. paštas: rasa.baniene@lsmu.lt Tel.: +370 75 799 99

Doc. dr. Rūta Budreckienė –  Pirmininkės pavaduotoja
Prof. dr. Laima Ivanovienė – Sekretorė
Prof. dr. Vilmantė Borutaitė
Prof. dr. Astra Vitkauskienė
Asist. Arvydas Strazdauskas
SA atstovė Emilija Paškevičiūtė
Dr. Giedrė Šinkūnaitė – Maršalkienė, socialinio dalininko UAB „ThermoFisher Scientific Baltic“ atstovė

Prof. dr. Rasa Ugenskienė – Pirmininkė
El. paštas: rasa.ugenskiene@lsmu.lt Tel.:  +370 61594003

Lekt. Dr. Paulina Vaitkienė – Pirmininkės pavaduotoja
Gita Lašienė – Sekretorė
Prof. dr. Algimantas Kriščiukaitis
Lekt. dr. Rasa Bernotienė
Lekt. dr. Ramutė Mišeikienė
Lekt. dr. Renata Bižienė
Lekt. dr. Kristina Morkūnienė
Asist. Rūta Insodaitė
SA atstovė Dominyka Visockytė
Dr. Giedrė Šinkūnaitė – Maršalkienė, socialinio dalininko UAB „Thermo Fisher Scientific Baltic“ atstovė

Darbo planai:
Darbo planas 2021/2022m.m.
Darbo planas 2019/2020m.m.

Veiklos ataskaitos:
Veiklos ataskaita 2020/2021m.m.
Veiklos ataskaita 2019-2020m.m.:

Pirmininkė – prof. dr. Astra Vitkauskienė
El. paštas: astra.vitkauskiene@lsmu.lt  Tel.:  +370 37 326775

Pavaduotojas – prof. dr. Erika Skrodenienė

Sekretorė – prof. dr. Daiva Urbonienė

Nariai:

Prof. dr. Albinas Naudžiūnas
Doc. dr. Asta Dambrauskienė
Dr. Joana Celiešiūtė
Socialinio dalininko atstovė Solveiga Zenona Gudžinskienė
SA atstovė Dominyka Visockytė

Ataskaitos:

Pirmininkė: prof. dr. Asta Baranauskaitė – Medicinos fakulteto prodekanė

Pavaduotojas: lekt. dr. Povilas Ignatavičius – Medicinos fakulteto prodekanas

Sekretorė: Kristina Ziutelienė – Medicinos fakulteto Šeimos medicinos klinikos asistentė

Nariai:

Prof. dr. Algimantas Tamelis – Medicinos fakulteto  Chirurgijos klinikos vadovas
Prof. dr. Justinas Stučinskas – Medicinos fakulteto Ortopedijos-traumatologijos klinikos profesorius
Prof. dr. Giedrė Jurkevičienė – Medicinos fakulteto Neurologijos klinikos profesorė
Prof. dr. Rasa Banienė – Medicinos fakulteto  Biochemijos katedros vedėja
Doc.dr. Lina Poškienė – Medicinos fakulteto  Patologinės anatomijos klinikos vadovė
Dr. Rūta Dirsienė – Žvirblytė – Medicinos fakulteto Kardiologijos klinikos lektorė
Dr. Birutė Kumpaitienė – Medicinos fakulteto  Ekstremaliosios medicinos katedros lektorė
Dr. Tomas Bukauskas – Medicinos fakulteto Anesteziologijos klinikos lektorius
Gydytoja Danutė Krilovienė – Lietuvos gydytojų sąjungos deleguotas narys
Studentė Beatričė Linkauskaitė – Studentų atstovybės deleguotas narys
Studentė Vika Jaskevičiūtė – Studentų atstovybės deleguotas narys

Ataskaitos: