Apie kliniką

Skyriuje atliekamos visos reikalingos vaikų chirurgijos, ortopedijos-traumatologijos ir nudegimų chirurgijos operacijos. Klinika yra Lietuvos krūtinės ląstos deformacijų chirurgijos centras. Klinikos chirurgai  nuo 2003 m. vieninteliai Lietuvoje dėl įdubos  krūtinės atlieka miniinvazinę Nuss’o operaciją.
Klinikos vaikų chirurgai yra video endoskopinės chirurgijos pradininkai (nuo 1996 m.) ir lyderiai Lietuvoje, šiuo metu vieninteliai Lietuvoje atlieka “vieno troakaro laparoskopines operacijas”
Klinikos vaikų chirurgai yra šlapimo nelaikymo  (nuo 1995 m.) ir tarplytiškumo (nuo 1998 m.) korekcinių operacijų pradininkai Lietuvoje. Vaikų ortopedai yra šleivapėdystės  gydymo Ponseti metodu pradininkai ir puoselėtojai Lietuvoje. Vaikų ortopedai – traumatologai yra artroskopijos ir mišrios traumos gydymo lyderiai Lietuvoje.

  • Per metus klinikoje:
  • 4500 stacionaro ligonių,
  • 3700 operacijų,
  • 28000 ambulatorinių apsilankymų.

Vaikų konsultacinėje poliklinikoje darbo dienomis veikia trys specializuoti kabinetai:

  • Chirurgijos,
  • Urologijos,
  • Ortopedijos – traumatologijos.

Vaikų chirurgija dėstoma V kurso medicinos fakulteto studentams (2 kreditai).
Klinikoje taip pat ruošiami rezidentai – vaikų chirurgai.
Per pastaruosius 5 metus išleistos 5 mokymo knygos, klinikos bendradarbiai yra 4 vadovėlių bendraautoriai.

Klinikoje aktyviai dirbamas mokslo tiriamasis darbas. Šiuo metu studijuoja 6 rezidentai.
Per pastaruosius 5 metus išspausdinti 39 mokslo straipsniai: 19 mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, 18 Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose.

Vaikų chirurgijos skyrius

Bendrosios vaikų chirurgijos sektorius

Artūras Kilda 1993 m. baigė Kauno Medicinos Akademiją, po rezidentūros nuo  1996 m. dirba Kauno Klinikose vaikų chirurgu,  2003 m. apgynė medicinos daktaro disertaciją “ Veiksniai, įtakojantys  vaikų, operuotų dėl įdubos krūtinės ląstos, ankstyvuosius pooperacinius rezultatus”, 2008 m. tapo vaikų chirurgijos klinikos docentu, 2009m. vaikų urologijos sektoriaus vadovu.
Plataus profilio vaikų chirurgas, per metus atliekantis apie 400 operacijų. Specializuojasi vaikų urologijos , torakalinės chirurgijos, vaikų onkologijos, endochirurgijos srityse. Yra vienas vaikų video endochirurgijos pradininkų ir vystytojų Lietuvoje .
Stažavosi Zalcburge, Leipcige, Hamburge.

Pūlinės infekcijos vaikų chirurgijos sektorius

Dalius Malcius 1990 m. baigė Kauno Medicinos Akademiją, nuo 1992 m. dirba Kauno Klinikose vaikų chirurgu.
2009 m. apgynė Medicinos daktaro disertaciją “ Ūminio hematogeninio osteomielito epidemiologiniai ir klinikiniai tyrimai”,  2009 m. paskirtas pūlinės infekcijos vaikų chirurgijos sektoriaus vadovu, pradėjo dirbti vaikų chirurgijos klinikos lektoriumi.
Plataus profilio vaikų chirurgas, per metus atliekantis apie 300 operacijų. Specializuojasi pūlinėje vaikų chirurgijoje, vaikų urologijoje, video endochirurgijoje. Yra vienas vaikų video endochirurgijos pradininkų ir vystytojų Lietuvoje.
2007 m. suteiktas Europos Vaikų Chirurgo Sertifikatas.
Stažavosi Hamburge, Stokholme, Salzburge, Leipcige.
Visuomeninė veikla.
Lietuvos Vaikų Chirurgų Draugijos Sekretorius nuo 2003 m.
Baltijos Šalių Vaikų Chirurgų Asociacijos Sekretorius 2000-2002 ir 2006 – 2008 m.
EUPSA (European Association of Pediatric Surgery) informacijos komiteto narys 2003-2008 m.

Vaikų ortopedijos – traumatologijos skyrius

Emilis Čekanauskas 1989 m. baigė Kauno Medicinos Akademiją, nuo 1990 iki 2000 metų dirbo vaikų ortopedu-traumatologu Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninėje , o nuo 2000 metų Kauno Klinikose vaikų chirurgijos klinikoje vaikų ortopedijos – traumatologijos sektoriaus vadovu, nuo 2009 m. vaikų chirurgijos klinikos administratoriumi.
2010 m. apgynė Medicinos daktaro disertaciją “ Vaikų, patyrusių dislokuotą žastikaulio viršgumburinį lūžį, gydymo metodų vertinimas”.
Plataus profilio vaikų ortopedas-traumatologas, per metus atliekantis virš 300 operacijų, specializuojasi onkologijoje,  pėdos, alkūnės sąnario, dauginės traumas  chirurgijoje.
Stažavosi Tel Avive, Stokholme, Vienoje, Marselyje, Helsinkyje.
Visuomeninė veikla.
Lietuvos vaikų ortopedų-traumatologų draugijos valdybos narys.

LSMU Vaikų Chirurgijos klinika
Prof. Vidmantas Barauskas
Vaikų chirurgijos klinikos vadovas
Visi kontaktai