HORIZON Projektai:

1.  HORIZON2020  H2020-EU.1.4.1.2. „INfraStructure in Proton International REsearch (INSPIRE)“ .

2. HORIZON2020 programos projektas  “Europos vėžio radiologinių tyrimų, biologinių ir sveikatos duomenų  platformos sąsajos su precizine medicina ir dirbtiniu intelektu (EurCanImage)”.

3. HORIZON EUROPE HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-01 „Termografijos (nekontaktinio ir nekenksmingo diagnostinio metodo) panaudojimas krūties vėžio profilaktinėje patikroje ir ligos eigos stebėjime“ (Thermobreast).

,,ES – sveikatos labui“ (EU4Health) programos bendrųjų veiksmų (Joint Action) projektai:

4. ID 101104587, Akronimas ECHoS

Pavadinimas „Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies“ liet. „Vėžio misijos centrų steigimas: tinklai ir sinergija“.

5. ID 101075284,  Akronimas CraNE

Pavadinimas „Network of Comprehensive Cancer Centres: Preparatory activities on creation of National Comprehensive Cancer Centres and EU Networking“, liet. „Kompleksinių vėžio centrų tinklas: parengiamoji veikla kuriant nacionalinius kompleksinius vėžio centrus ir ES tinklų kūrimas“.

6. ID 101075328, Akronimas JANE

Pavadinimas Joint Action on Networks of Expertise“, liet. „Bendri veiksmai dėl kompetencijos tinklų“.

7. Joint Action on strengthening eHealth including telemedicine and telemonitoring for health care systems for cancer prevention and care – eCAN

 

LMT projektai:

1. LMT projektas ,,Genų raiškos analizė naujos kartos sekoskaita ir potransliacinių baltymų modifikacijų tyrimas aspirino priešvėžinio veikimo mechanizmų išaiškinimui“. Finansavimo sutarties nr. – S-MIP-17-56.

2. LMT finansuojamas projekas „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelis onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams pandemijų atvejais“

3. LMT finansuojamas projektas „Skaitmeninio fenotipavimo panaudojimas vėžiu sergančių pacientų stebėsenai COVID-19 pandemijos metu “ Nr.01.2.2.-LMT-K-718-05-0085.

LSMU ir KTU tarpinstitucinis projektas:

4. Projekto nr.: PP2022/58/4. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-04-01 – 2022-12-31. „Radiomika ir doziomika grįsto galvos ir kaklo vėžio prognozinio modelio kūrimas, pasitelkiant dirbtinio intelekto metodus (RADIC)“.

Onkologijos instituto dalyvavimas CERN veiklose.

Bendradarbiavimas su CERN:

2022 m. įsijungėme į CERN Baltijos šalių universitetų grupę (angl. CERN Baltic Group);

Sukurtas CERN LT konsorciumas – 2022 birželio mėn. 22 d. pasirašyta sutartis tarp Vilniaus Universiteto, Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, siekiant telkti įvairių mokslo sričių ir krypčių Lietuvos mokslininkų pajėgas vykdant mokslinius tyrimus aktualiomis CERN tematikomis ir padėti jiems įsijungti į šiuo metu CERN vykdomas bei planuojamas veiklas.

CERN-LT konsorciumo tarybos sudėtyje yra Radiobiologijos tyrimų grupė, atstovaujama Prof. dr. Elonos Juozaitytės.

Su CERN veiklomis susiję MTEP projektai:

 1. CERN –LSMU projektas „Molekuliniai mechanizmai, lemiantys krūties vėžio atsparumą radioterapijai ir radiojautrumą didinančių medžiagų poveikio analizė“. Nr. PRM19-114/CERN-LSMU-2019-1

2. Su CERN veiklomis susijęs MTEP projektas “Radiojautrumą didinančių fitocheminių medžiagų paieška ir jų poveikio apoptozės mechanizmui analizė krūties vėžio ląstelėms in vitro”. CERN-LSMU -2021-4/202-PRO-0092.     

ES  struktūrinių fondų finansuojami projektai

1.  ES  struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Pacientų, kuriems įtariama onkologinė liga, srautų valdymo optimizavimas, specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiose gydymo įstaigose“ Nr. 08.4.2-ESFA-V-619-02-0001;

2. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas   projektas „Sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, parengiant pagrindines mirties priežastis Lietuvoje lemiančių ligų ir sveikatos sutrikimų integruotos sveikatos priežiūros standartus“;

3. 82313  P-DNR-21-37_Sveikatos priežiūros paslaugų teik. modelis (S )  2021 05 10-2021 12 31

4. Projektas „LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui (LSMU-GYD-KOM)”, Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-05-0001.

5. Projektas „Gydytojų rezidentų pakopinių kompetencijų modelio sukūrimas“ ESFA_LSMU-GYD-KOM_PRM18-134 (S18119);

Kauno klinikų Mokslo fondo finansuojamas projektas „Radiomika pagrįstas neinvazinis sarginio limfmazgio pažaidos įvertinimas, sergant ankstyvu gerklų vėžiu“ 2022.01 – 2023.05.

SAM projektai:

„Sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, parengiant pagrindines mirties priežastis Lietuvoje lemiančių ligų ir sveikatos sutrikimų integruotos sveikatos priežiūros standartus“