Slaugos fakulteto dekanatas

LSMU Slaugos fakultetas
Prof. dr. Jūratė Macijauskienė
Medicinos akademijos Slaugos fakulteto dekanė
Prof. Daiva Petruševičienė
Slaugos fakulteto prodekanė
Enrika Morkienė
Slaugos fakulteto vyriausioji administratorė
Rasa Kleinienė
Slaugos fakulteto administratorė
Visi kontaktai