LSMU SF mokslo programa „Sergančiųjų lėtinėmis ligomis biopsichosocialinių funkcijų vertinimas ir korekcija“.

LSMU Slaugos fakulteto tarybos (2021-12-29 Nr.2021-SF9-0013) patvirtintos padalinių mokslo tiriamojo darbo temos:

Sporto medicinos klinikos mokslinė tema: „Su fiziniu aktyvumu ir sportu susijusių traumų ir ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos tyrimai”, temos vadovė – doc. dr. Renata Žumbakytė Šermukšnienė. 

Slaugos klinikos mokslo temos (pratęstos dar 5 metams): „Mokslo įrodymais grįsta slauga ir profesinių vertybių kaita“, temos vadovė – prof. dr. Aurelija Blaževičienė,  „Dvasingumas sveikatos priežiūroje: pacientų dvasinės pagalbos kokybė ir sveikatos priežiūros specialistų  dvasinės pagalbos kompetencijos – tarpdisciplininė prieiga“, temos vadovė – prof. dr. Olga Riklikienė.  

Reabilitacijos klinikos mokslo tema: “Pacientų biopsichosocialinių sutrikimų vertinimas ir jų korekcija reabilitacijoje“, temos vadovas – prof. dr. Raimondas Kubilius.

Geriatrijos klinikos mokslo tema: “Senyvų žmonių sveikatos sutrikimų prevencija, diagnostika ir valdymas medicininėmis ir technologinėmis priemonėmis”, temos vadovė – prof. habil. dr. Vita Lesauskaitė 

Vaikų reabilitacijos klinikos mokslo tema: „Vaikų raidos ir funkcinės būklės sutrikimas“, temos vadovė – doc. Audronė Prasauskienė.