Fakultete vykdomi projektai

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-04-15–2022-12-31 (20.5 mėnesio)

Projekto vadovas: prof. Raimondas Kubilius; Indrė Bilevičiūtė-Ljungar, reabilitacijos mokslų docentė Karolinskos institutas, Klinikinių mokslų katedra

Projekto partneriai: Karolinska Institutet

Finansavimo šaltinis: biudžeto lėšos

Protokolas
Anketa
Prieigos prie duomenų užklausos forma
Dalyvio sutikimo informacija
Leidimas atlikti biomedicininį tyrimą