APIE KLINIKĄ

Vaikų reabilitacijos klinika įkurta 2014 m., klinikos vadovė nuo įkūrimo prof. Audronė Prasauskienė. Klinikos tikslas – Lietuvos vaikų sveikatos gerinimas.

Klinikos funkcijos: organizuoti studijas, mokslinius tyrimus ir sveikatos priežiūros darbą; rengti specialybių ir specializacijų studijų planus, dėstomų dalykų programas; organizuoti specialistų tobulinimą ir perkvalifikavimą; efektyviai naudoti mokslui, studijoms ir sveikatos priežiūrai reikalingą aparatūrą ir įrangą; rengti mokslinius straipsnius, vadovėlius, mokymo knygas ir kitas mokslo ir studijų priemones; svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl kandidatų į pedagogines, Klinikos vadovo ir į Klinikos sudėtį įeinančios laboratorijos mokslo darbuotojų ir vadovo konkursines vietas, tvirtinti teiktiną kandidatūrą; Universiteto nustatyta tvarka dalyvauti atviros prieigos centro veikloje, kai atviros prieigos centras yra suformuotas Klinikos pagrindu.

Vaikų reabilitacijos klinika turi keturias doktorantes: gydytoja vaikų neurologė Indrė Bakanienė, medicinos psichologė Milda Veikelienė (vaiko auginimo atostogose), kineziterapeutė Reda Pikutienė (vaiko auginimo atostogose), kineziterapeutė Kristina Janavičiūtė.

Klinikinė veikla

Vaikų reabilitacijos klinikoje sutrikusios raidos ir funkciją praradusiems vaikams teikiamos paslaugos: ankstyvosios reabilitacijos; reabilitacijos; paliatyviosios pagalbos.

Laipsnį suteikiančios studijų programos:

  • Pirmosios pakopos (bakalauro): Ergoterapija lietuvių ir anglų kalba – vaikų, turinčių sveikatos sutrikimų, ergoterapija;
  • Antrosios pakopos (magistro):  Sveikatinimas ir reabilitacija – vaikų reabilitacija;  Jungtinė programa su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetu – dailės terapija (ištęstinės studijų programos); Sveikatos psichologija.
  • Rezidentūros programos: šeimos gydytojų, vaikų ir paauglių psichiatrų, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų, vaikų ligų gydytojų.

Vaikų reabilitacijos klinika turi parengusi tobulinimos programas:

  • Autizmas: šiuolaikiniai diagnostikos ir terapijos metodai, 30 val.
  • Vaikų kalbos, kalbėjimo, valgymo sutrikimų diagnostika ir šalinimas, 36 val.
  • Botulino toksino terapija vaikų spastiškumui ir distoniai gydyti, 36 val.
  • Paliatyvioji pagalba. Paliatyviosios pagalbos teikimo ypatumai vaikams ir paaugliams, 36 val.

Mokslinė veikla

Vaikų reabilitacijos klinikoje vykdoma mokslinio darbo  tema  „Vaikų raidos ir funkcinės būklės sutrikimas“.  Mokslo temos vadovė doc. Audronė Prasauskienė.

Moklsinės veiklos kryptys: Celebrinis paralyžius: epidemiologija, komorbidiškumas, ankstyvoji diagnostika; Mielomeningocelė:  epidemiologija, komorbidiškumas, gyvenimo kokybė.

Vaikų reabilitacijos klinika dalyvauja tarptautiniuose mokslo projektuose:

  • Daugiacentrinis tyrimas „Pediatrinio šeimos poreikių klausimyno validizacija“;
  • Tyrimas „Tėvų, auginančių vaikus su neurologiniu raidos sutrikimu, patiriamo streso vertinimas Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje“;
  • Spastinį cerebrinį paralyžių turintiems vaikams taikomos kompleksinės reabilitacijos efektyvumo vertinimas.
LSMU Slaugos fakultetas Vaikų reabilitacijos klinika
Prof. Audronė Prasauskienė
Vaikų reabilitacijos klinikos vadovė
Visi kontaktai