Psichologinės gerovės ir sveikatos mokymų centras

Psichologinės gerovės ir sveikatos mokymų centras (PGSMC) buvo įkurtas 2018 metais kaip Sveikatos psichologijos katedros funkcinis padalinys. Šio Centro tikslas – Universiteto bendruomenei ir plačiajai visuomenei teikti psichologinio konsultavimo, sveikos gyvensenos ugdymo bei mokymų paslaugas.

Siekiant stiprinti žmonių emocinę savijautą ir psichologinę sveikatą, PGSMC yra vykdomos įvairiapusės psichologinio konsultavimo bei mokymų paslaugos:

  • su psichologinės ir sveikos gyvensenos stiprinimu susijusios praktinės, mokslinės ir šviečiamosios veiklos;
  • teikiamas individualus ir grupinis konsultavimas, psichoterapija, psichologinio įvertinimo paslaugos;
  • reikminių mokslinių tyrimų, ekspertinio vertinimo, mokymų bei metodinių priemonių rengimo paslaugos;
  • plėtojamas bendradarbiavimas su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis psichologinės gerovės, sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos srityse.

PGSMC teikiamos paslaugos Universiteto bendruomenei

Psichologinės gerovės ir mokymų centras tiek LSMU darbuotojams, tiek studentams teikia įvairias psichologines paslaugas. Dirbantys psichologai siekia padėti žmonėms, kurie patiria įvairių darbinių, mokymosi sunkumų, turi sunkumų tarpasmeniniuose santykiuose, susiduria su įtampa, nerimu, patiria depresyvius jausmus ar nori pastiprinti savęs pažinimą ir gerinti gyvenimo kokybę. Psichologinės pagalbos būdai:

  • individualus psichologinis konsultavimas;
  • psichologinio atsparumo grupės;
  • įsisąmoninimu grįsta kognityvinės elgesio terapijos grupė;
  • seminarai ir mokymai.

Daugiau informacijos apie darbuotojams ir studentams teikiamas psichologines paslaugas bei registraciją konsultacijoms rasite čia.

Kilus klausimams galite kreiptis el. paštu psichologine.pagalba@lsmu.lt

PGSMC vykdomi mokymai:

  • Studentų sveikata: iššūkiai mokymosi procesui ir jų sprendimo būdai.
  • Vaikų emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymo pratybos ELLA (skirta pedagogams, psichologams ir kitiems su ikimokyklinio amžiaus vaikais dirbantiems specialistams).

Dėl reikminių mokslinių tyrimų, ekspertinio vertinimo ar mokymų paslaugų kviečiame kreiptis į Sveikatos psichologijos katedros administratorę tel. +370 37 354 087 arba el. paštu sandra.bliultmiene@lsmu.lt