LSMU Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakultetas

Psichologinės gerovės ir sveikatos mokymų centras

Psichologinės gerovės ir sveikatos mokymų centras (PGSMC) buvo įkurtas 2018 metais kaip Sveikatos psichologijos katedros funkcinis padalinys. Šio Centro tikslas – Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto bendruomenei ir plačiajai visuomenei teikti psichologinio konsultavimo, sveikos gyvensenos ugdymo bei mokymų paslaugas.

Siekiant gerinti psichologinę gerovę ir sveikatą PGSMC yra teikiamos šios paslaugos:

 • Su psichologinės gerovės ir sveikos gyvensenos stiprinimu susijusios praktinės, mokslinės ir šviečiamosios veiklos.
 • Individualus ir grupinis psichologinis konsultavimas, psichoterapija, psichologinio įvertinimo paslaugos.
 • Individualios ir grupinės sveikos gyvensenos ugdymo paslaugos (mitybos, fizinio aktyvumo, žalingų įpročių tematikomis).
 • Reikminių mokslinių tyrimų, ekspertinio vertinimo, mokymų bei metodinių priemonių rengimo paslaugos.
 • Plėtojamas bendradarbiavimas su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis psichologinės gerovės, sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos srityse.

PGSMC teikiamos psichologinės pagalbos paslaugos universiteto bendruomenei

Psichologinės gerovės ir sveikatos mokymų centras tiek LSMU darbuotojams, tiek studentams teikia įvairias psichologines paslaugas. Dirbantys psichologai siekia padėti žmonėms, kurie patiria įvairių darbinių, mokymosi sunkumų, turi sunkumų tarpasmeniniuose santykiuose, susiduria su įtampa, nerimu, patiria depresyvius jausmus ar nori pastiprinti savęs pažinimą ir gerinti gyvenimo kokybę.

Psichologinės pagalbos būdai:

 • Individualus psichologinis konsultavimas.
 • Psichologinio atsparumo grupės.
 • Įsisąmoninimu grįsta kognityvinės elgesio terapijos grupė.
 • Seminarai ir mokymai.

Daugiau informacijos apie darbuotojams ir studentams teikiamas psichologines paslaugas bei registraciją konsultacijoms rasite čia. Kilus klausimams galite kreiptis el. paštu psichologine.pagalba@lsmu.lt.

PGSMC teikiamos sveikos gyvensenos ugdymo paslaugos Universiteto bendruomenei

Nuo 2023 m. Profilaktinės medicinos katedros sveikos gyvensenos ugdytojai pradėjo teikti sveikos gyvensenos ugdymo paslaugas. LSMU darbuotojams ir studentams teikiamos įvairios sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo bei mokymo, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo paslaugos taikant gyvensenos medicinos principus. Dirbančių specialistų tikslas – edukuoti Universiteto bendruomenę sveikos gyvensenos ir lėtinių ligų rizikos mažinimo klausimais bei padėti rasti individualius sprendimus keičiant gyvensenos įpročius mitybos, fizinio aktyvumo, žalingų įpročių valdymo, psichoemocinio atsparumo stiprinimo srityse.

Paslaugų teikimo būdai:

 • Individualios kontaktinės konsultacijos.
 • Individualios nuotolinės konsultacijos.
 • Teoriniai bei praktiniai mokymai grupėms.

Daugiau informacijos apie darbuotojams ir studentams teikiamas sveikos gyvensenos ugdymo paslaugas bei registraciją konsultacijoms rasite čia. Kilus klausimams galite kreiptis el. paštu sveikagyvensena.pagalba@lsmu.lt

PGSMC vykdomi mokymai:

 • Studentų sveikata: iššūkiai mokymosi procesui ir jų sprendimo būdai.
 • Vaikų emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymo pratybos ELLA (skirta pedagogams, psichologams ir kitiems su ikimokyklinio amžiaus vaikais dirbantiems specialistams).

Dėl reikminių mokslinių tyrimų, ekspertinio vertinimo ar mokymų paslaugų kviečiame kreiptis į Sveikatos psichologijos katedros administratorę tel. +370 37 354 087 arba el. paštu sandra.bliumiene@lsmu.lt.