Personalo tarnyba padeda užtikrinti pagrindinių Lietuvos sveikatos mokslų universiteto funkcijų vykdymą, tinkamai formuojant personalo politiką ir planuojant žmogiškuosius išteklius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir visuotinai pripažintais teisės principais.

Tarnyba, įgyvendindama jai pavestas užduotis ir visapusiškai tobulindama žmogiškųjų išteklių valdymą, siekia didžiausios vertės Universitetui – ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą asmenybę.

Vardas, PavardėPareigosDarbo sritysKontaktai
Edita Markevičienė  Personalo tarnybos vadovo pavaduotoja / Atitikties specialistė  Medicinos akademijos darbuotojų priėmimo, atleidimo, darbo sutarčių keitimo klausimai.

Atostogų suteikimo klausimai.

Konsultacijos darbuotojams dėl privačių interesų deklaravimo.
Tel. (8-37) 32 73 17 (vietinis – 5506)  
El. paštas: edita.markeviciene@lsmu.lt  
Kabineto Nr.  102.2  
Irena Juralevičienė  Vyriausioji specialistė  Viešųjų konkursų skelbimo, darbuotojų atestavimo, personalo apskaitos ir darbo užmokesčio (PADUS) programos naudojimo klausimai.  

Medicinos akademijos mokslo institutų darbuotojų priėmimo, atleidimo, darbo sutarčių keitimo klausimai.
Tel. (8-37) 46 54 15 (vietinis – 5511)  
El. paštas: irena.juraleviciene@lsmu.lt
Kabineto Nr.  102  
Gintarė Girskienė  Vyresnioji specialistė  Veterinarijos akademijos darbuotojų priėmimo, atleidimo, darbo sutarčių sąlygų keitimo, komandiruočių klausimai.  Tel. (8-37) 46 54 14 (vietinis – 5510)
Mob. tel. 8 – 607 80 132  
El. paštas: gintare.girskiene@lsmu.lt
Kabineto Nr.  102  
Ligija ŠiaučiukėnienėVyresnioji specialistė  Projektinio darbo ir komandiruočių klausimai.Tel. (8-37) 46 54 17 (vietinis – 5523)
Mob. Tel.  8 – 620 81 431  
El. paštas: El. paštas: ligija.siauciukeniene@lsmu.lt
Kabineto Nr.  102  
Rasa Špakauskienė  Vyresnioji specialistė  Darbuotojų darbo laiko apskaitos, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo klausimai.Tel. (8-37) 46 54 18 (vietinis – 5508)  
El. paštas:  rasa.spakauskiene@lsmu.lt  
Kabineto Nr.  102  
Asta Kalesevičienė  Vyresnioji specialistė  Pareiginių nuostatų rengimas, darbo sutarčių, darbuotojų pažymėjimų ir kt. išdavimas. Tel. (8-37) 46 54 16 (vietinis – 5509)  
El. paštas: asta.kaleseviciene@lsmu.lt
Kabineto Nr.  102  
Rasa Balevičienė  Specialistė  Pažymų rengimas.Tel.  (8-37) 46 54 19 (vietinis – 5590)
El. paštas: rasa.baleviciene@lsmu.lt  
Kabineto Nr. 102  
Edita Butrimė  Programuotoja   Tel. (8-37) 46 54 13  (vietinis – 5558)
El. paštas: edita.butrime@lsmu.lt  
Kabineto Nr. 307  
Personalo tarnyba
A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas 44313, Lietuva
+370 37 465 416 personalotarnyba@lsmu.lt
102 kab.
Lina Keršytė
Personalo tarnybos vadovė
+ 370 37 32 72 70 lina.kersyte@lsmu.lt
A. Mickevičiaus g. 7, 102.1 kab.
Visi kontaktai