Personalo tarnyba padeda užtikrinti pagrindinių Lietuvos sveikatos mokslų universiteto funkcijų vykdymą, tinkamai formuojant personalo politiką ir planuojant žmogiškuosius išteklius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir visuotinai pripažintais teisės principais.

Tarnyba, įgyvendindama jai pavestas užduotis ir visapusiškai tobulindama žmogiškųjų išteklių valdymą, siekia didžiausios vertės Universitetui – ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą asmenybę.

Vardas, PavardėPareigosDarbo sritysKontaktai
Edita Markevičienė  Personalo tarnybos vadovo pavaduotoja / Atitikties specialistė  Medicinos akademijos darbuotojų priėmimo, atleidimo, darbo sutarčių keitimo klausimai

Atostogų suteikimo klausimai

Konsultacijos darbuotojams dėl privačių interesų deklaravimo  
Tel. (8-37) 32 73 17 (vietinis – 5506)  
El. paštas: edita.markeviciene@lsmu.lt  
Kabineto Nr.  102.2  
Irena Juralevičienė  Vyriausioji specialistė  Viešųjų konkursų skelbimo, darbuotojų atestavimo, personalo apskaitos ir darbo užmokesčio (PADUS) programos naudojimo klausimai  

Medicinos akademijos mokslo institutų darbuotojų priėmimo, atleidimo, darbo sutarčių keitimo klausimai
Tel. (8-37) 46 54 15 (vietinis – 5511)  
El. paštas: irena.juraleviciene@lsmu.lt
Kabineto Nr.  102  
Gintarė Girskienė  Vyresnioji specialistė  Veterinarijos akademijos darbuotojų priėmimo, atleidimo, darbo sutarčių sąlygų keitimo, komandiruočių klausimai  Tel. (8-37) 46 54 14 (vietinis – 5510)
Mob. tel. 8 – 607 80 132  
El. paštas: gintare.girskiene@lsmu.lt
Kabineto Nr.  102  
Ligija ŠiaučiukėnienėVyresnioji specialistė  Projektinio darbo ir komandiruočių klausimai  Tel. (8-37) 46 54 17 (vietinis – 5523)
Mob. Tel.  8 – 620 81 431  
El. paštas: ligija.siauciukeniene@lsmu.lt
Kabineto Nr.  102  
Rasa Špakauskienė  Vyresnioji specialistė  Darbuotojų darbo laiko apskaitos, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo klausimai  Tel. (8-37) 46 54 18 (vietinis – 5508)  
El. paštas:  rasa.spakauskiene@lsmu.lt  
Kabineto Nr.  102  
Asta Kalesevičienė  Vyresnioji specialistė  Personalo tarnybos dokumentų (pažymų, darbuotojų pažymėjimų ir kt.) rengimas ir išdavimas  Tel. (8-37) 46 54 16 (vietinis – 5509)  
El. paštas: asta.kaleseviciene@lsmu.lt
Kabineto Nr.  102  
Erika Laurinavičiūtė  Specialistė  Darbuotojų pareiginių nuostatų rengimo klausimais  Tel.  (8-37) 46 54 19 (vietinis – 5590)
El. paštas: erika.laurinaviciute@lsmu.lt  
Kabineto Nr. 102  
Edita Butrimė  Programuotoja   Tel. (8-37) 46 54 13  (vietinis – 5558)
El. paštas: edita.butrime@lsmu.lt  
Kabineto Nr. 307  
Personalo tarnyba
A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas 44313, Lietuva
+370 37 465 416 personalotarnyba@lsmu.lt
102 kab.
Lina Keršytė
Personalo tarnybos vadovė
+ 370 37 32 72 70 lina.kersyte@lsmu.lt
A. Mickevičiaus g. 7, 102.1 kab.
Visi kontaktai