Personalo tarnyba garantuoja pagrindinių Lietuvos sveikatos mokslų universiteto funkcijų vykdymą tinkamai formuojant personalo politiką ir planuojant žmogiškuosius išteklius vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir visuotinai pripažintais teisės principais. 

Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir visapusiškai tobulindama žmogiškųjų išteklių vadybą, siekia didžiausios vertės Universitetui (visapusiškai išsilavinusios, etiškai atsakingos, kūrybingos bei verslios asmenybės ugdymo).

Personalo tarnyba
A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas 44313, Lietuva
+370 37 465 416 personalotarnyba@lsmu.lt
102 kab.
Edita Markevičienė
L.e.p. Personalo tarnybos vadovė
Visi kontaktai